11:32 18/06/2021

Ngân hàng sửa app để tạo thuận lợi cho ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19

Đào Vũ

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng nghiên cứu, chỉnh sửa Mobile banking và Internet banking để dễ chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 4341/NHNN-TT đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục thực hiện các biện pháp để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19.

Theo đó, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nghiên cứu, chỉnh sửa ứng dụng Mobile Banking, Internet Banking theo hướng có chuyên mục riêng, dễ nhận biết về ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19. 

Cụ thể, cập nhật đầy đủ các số tài khoản của Quỹ vaccine phòng Covid-19, tạo mã QR cho tài khoản Quỹ vaccine phòng Covid-19 để khách hàng có thể dễ dàng tra cứu. Đồng thời, quét mã QR để chuyển tiền hoặc lựa chọn, hỗ trợ nhập tự động số tài khoản tiếp nhận ủng hộ trong quá trình thao tác, thực hiện chuyển tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng chưa có tài khoản đến các điểm giao dịch của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để thực hiện việc nộp tiền chuyển đến Quỹ vaccine phòng Covid-19.

 
Theo Ban quản lý Quỹ vaccine phòng Covid-19, tính đến 17 giờ ngày 17/6, Quỹ đã tiếp nhận 5.698 tỷ VND (bao gồm cả ngoại tệ quy đổi). Số tiền đã chuyển vào quỹ do 316.466 tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp.

Ngoài ra, các đơn vị bố trí cán bộ hướng dẫn khách hàng mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng như sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử để chuyển tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có các văn bản đề nghị tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng chính sách miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền của các tổ chức, cá nhân tới các số tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho Quỹ vaccine phòng Covid-19.