10:20 31/07/2022

Nhiều cổ phiếu dậy sóng nhờ kết quả kinh doanh quý 2/2022

Thuỷ Tiên -

Trong tuần qua, nhờ việc công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 tăng mạnh so với cùng kỳ, cổ phiếu của nhiều công ty đã tăng mạnh. Điển hình như cổ phiếu VNS tăng 21,6%; DNS tăng 12,3% và HAX tăng 12,2%...

Nhiều cổ phiếu dậy sóng nhờ kết quả kinh doanh quý 2/2022 - Ảnh 1
Nhiều cổ phiếu dậy sóng nhờ kết quả kinh doanh quý 2/2022 - Ảnh 2
Nhiều cổ phiếu dậy sóng nhờ kết quả kinh doanh quý 2/2022 - Ảnh 3
Nhiều cổ phiếu dậy sóng nhờ kết quả kinh doanh quý 2/2022 - Ảnh 4
Nhiều cổ phiếu dậy sóng nhờ kết quả kinh doanh quý 2/2022 - Ảnh 5
Nhiều cổ phiếu dậy sóng nhờ kết quả kinh doanh quý 2/2022 - Ảnh 6
Nhiều cổ phiếu dậy sóng nhờ kết quả kinh doanh quý 2/2022 - Ảnh 7
Nhiều cổ phiếu dậy sóng nhờ kết quả kinh doanh quý 2/2022 - Ảnh 8
Nhiều cổ phiếu dậy sóng nhờ kết quả kinh doanh quý 2/2022 - Ảnh 9