08:00 27/06/2021

Nhóm cổ đông lớn nước ngoài của PVI giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 50,26%

Hà Anh

Tổng số lượng cổ phiếu PVI mà nhóm nhà đầu tư có liên quan hiện đang nắm giữ là 112,3 triệu cổ phiếu, chiếm 50,26%. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 22/6...

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của CTCP PVI (mã PVI-HNX) là HDI Global SE.

Cụ thể: HDI Global SE (Đức), cổ đông lớn của PVI đã bán thành công 13,8 triệu cổ phiếu PVI, nhằm cơ cấu lại đầu tư. Giao dịch được thực hiện từ ngày 10/6 - 22/6/2021, thông qua phương thức thoả thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu PVI mà cổ đông này nắm giữ giảm xuống còn 85,3 triệu cổ phiếu, chiếm 38,18%.

Cùng với đó, tổ chức có liên quan là Funderburk Lighthouse Limited cũng đã bán ra 122.900 cổ phiếu PVI, giảm sở hữu xuống còn 27 triệu cổ phiếu, chiếm 12,08%.

Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu PVI mà nhóm nhà đầu tư có liên quan hiện đang nắm giữ là 112,3 triệu cổ phiếu, chiếm 50,26%. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 22/6.

Theo dữ liệu trên HNX, vào ngày 22/6 số lượng cổ phiếu trên được giao dịch thoả thuận có trị giá hơn 501 tỷ đồng.

Trước đó, HDI Global SE bị phạt 125 triệu đồng do công ty này đã thực hiện một hoặc một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với một chứng khoán để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Cụ thể, từ năm 2017 đến năm 2019, HDI Global SE đã thực hiện một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với 15.468.250 cổ phiếu của  PVI.

Đồng thời, công ty còn bị phạt tiếp 60 triệu đồng do tính đến thời điểm 31/01/2019, HDI Global SE sở hữu tổng cộng 126.297.216 cổ phiếu PVI, bao gồm: sở hữu trực tiếp 83.711.071 cổ phiếu PVI, sở hữu 27.117.895 cổ phiếu PVI thông qua Funderburk Lighthouse Limited, sở hữu 15.468.250 cổ phiếu PVI thông qua Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời, chiếm 54,64% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần PVI, vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại PVI trước ngày 19/4/2019. Như vậy, tổng mức phạt tiền đối với HDI Global SE là 185 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công ty buộc phải áp dụng biện pháp là "Buộc phải chuyển nhượng cổ phiếu trong thời hạn tối đa 60 ngày để giảm tỷ lệ nắm giữ theo đúng quy định" quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP với thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Kết thúc quý 1/2021, doanh thu thuần của PVI đạt 1.233 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước (1.245 tỷ đồng). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt gấp đôi, lên 190 tỷ đồng - trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 181 tỷ đồng.

Năm 2021, PVI dự kiến tổng doanh thu đạt 10.411 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 875 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 729 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý 1/2021 PVI đã hoàn thành 26% chỉ tiêu lợi nhuận năm.