20:43 24/09/2012

Petro Vietnam phải báo cáo đầu tư các dự án

Bảo Anh

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Petro Vietnam có báo cáo tổng hợp, đánh giá các dự án đã và đang triển khai trong 6 năm qua

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có công văn yêu cầu Petro Vietnam báo cáo tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài trong 9 tháng và ước cả năm 2012.
Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có công văn yêu cầu Petro Vietnam báo cáo tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài trong 9 tháng và ước cả năm 2012.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) báo cáo tổng hợp, đánh giá các dự án đã và đang thực hiện đầu tư trong giai đoạn từ năm 2006 đến tháng 6/2012.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tổ chức đánh giá lại sự cần thiết, hiệu quả đầu tư các dự án của Petro Vietnam và các đơn vị thành viên, kể cả các dự án đầu tư ra nước ngoài (chủ yếu là các dự án nhóm A).

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có công văn yêu cầu Petro Vietnam báo cáo tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài trong 9 tháng và ước cả năm 2012. Trong đó yêu cầu tập đoàn này phải cung cấp cụ thể  các số liệu về các dự án như ngày cấp phép, vốn đầu tư, vốn thực hiện, doanh thu...

Gần đây, sau khi kết thúc cuộc họp bàn về tái cơ cấu Petro Vietnam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có kết luận về quá trình đầu tư của Petro Vietnam, trong đó bộc lộ không ít những yếu kém, hạn chế trong việc đầu tư ngoài ngành dẫn đến có nơi thua lỗ kéo dài, dàn trải, quá nhiều công ty “cháu” (doanh nghiệp cấp 3), gây khó khăn cho công tác quản lý, giám sát vốn chủ sở hữu.

Trước thực tế đó, Thủ tướng yêu cầu tập đoàn này cần có phương án sắp xếp lại các doanh nghiệp cấp 2, 3 và 4, thu gọn đầu mối để thực sự tập trung vào 5 lĩnh vực kinh doanh chính, gồm: tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; lọc - hóa dầu; công nghiệp khí; công nghiệp điện; dịch vụ dầu khí chất lượng cao.

Đặc biệt, Thủ tướng cũng yêu cầu Petro Vietnam hoàn chỉnh đề án tái cơ cấu Tập đoàn, trong đó cần xây dựng lộ trình thoái vốn đã đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn, đặc biệt là các lĩnh vực chứng khoán, xây dựng dân dụng, bất động sản, khách sạn.

Văn phòng Chính phủ yêu cầu, việc tổng hợp kết quả đầu tư của Petro Vietnam trong 6 năm qua phải báo cáo lên Thủ tướng trước ngày 15/10/2012.