18:28 25/01/2022

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Chương trình phục hồi kinh tế "để chậm ngày nào là sốt ruột ngày đó"

Tiến Dũng -

Ngày 25/1, chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành để góp ý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh đây là Nghị quyết rất quan trọng để thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội do ảnh hưởng đại dịch Covid-19...

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP

Trên cơ sở Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội được Quốc hội thông qua ngày 11/1, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Nghị quyết triển khai Chương trình này.

"Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chỉ được thực hiện trong vòng 2 năm, số vốn đầu tư rất lớn, gần 350.000 tỷ đồng. Do đó để chậm ngày nào là sốt ruột ngày đó", Phó Thủ tướng nêu rõ, đồng thời đề nghị sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo, các bộ, ngành góp ý cụ thể các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện của các bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ sớm thông qua Nghị quyết này, bảo đảm việc tổ chức thực hiện sát thực, khả thi, hiệu quả.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng… nhất trí cao về sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết của Chính phủ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Các bộ, ngành cơ bản thống nhất với dự thảo, cho rằng dự thảo đã bám sát chỉ đạo của Đảng và các nội dung đã nêu trong Nghị quyết 43 của Quốc hội.

Tại cuộc họp, đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực, chủ động xây dựng dự thảo và xin ý kiến các bộ ngành, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh Chương trình này đòi hỏi phải làm nhanh, cụ thể hóa đầy đủ, rõ ràng để thực hiện hiệu quả.

Cho biết, hiện có 5 bộ, ngành đã có văn bản góp ý, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành chưa có ý kiến góp ý bằng văn bản thì trong ngày hôm nay phải gửi văn bản góp ý. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các bộ ngành, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua để Chương trình sớm được triển khai thực hiện.

Toàn cảnh cuộc họp - Ảnh: VGP
Toàn cảnh cuộc họp - Ảnh: VGP

"Tinh thần là chương trình quan trọng này phải được triển khai nhanh, kịp thời, khả thi, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng mong mỏi của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước đó, tại kỳ họp bất thường đầu tháng này, Quốc hội đã bàn thảo, biểu quyết thông qua và Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Chương trình có tổng quy mô gần 350.000 tỷ đồng, trong đó các chính sách tài khóa có quy mô 291.000 tỷ, bao gồm giảm thuế, phí, lệ phí; đầu tư phát triển về y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng...

Về chính sách tiền tệ, tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, miễn, giảm lãi vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; điều tiết thanh khoản phù hợp, tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ giải ngân cho các đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ lãi suất; tiếp tục tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động...

Bên cạnh chính sách tài khoá, tiền tệ, chương trình cũng áp dụng các giải pháp khác như dùng tiền từ các quỹ công ích, quỹ phát triển khoa học công nghệ để phát triển hạ tầng viễn thông, đổi mới công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ; mua thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cho đổi mới công nghệ, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh... Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân  giai đoạn 2021 - 2025 đạt 6,5 - 7%/năm.