14:18 01/12/2022

Tết Nguyên đán 2023 được nghỉ 7 ngày

Nhật Dương -

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 kéo dài 7 ngày, từ ngày 20/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023 Dương lịch, tức từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 Tết...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Văn phòng Chính phủ ngày 1/12 có văn bản thông báo truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023. Theo đó, Chính phủ đồng ý với phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 kéo dài 7 ngày.

Theo đó, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ thứ Sáu ngày 20/1/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/1/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Đối với dịp lễ Quốc Khánh năm 2023, Chính phủ đồng ý phương án nghỉ kéo dài 4 ngày. Cụ thể, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Sáu ngày 1/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 4/9/2023.

Chinh phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Đối với các dịp nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, Tết khác thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động. Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Trước đó, vào cuối tháng 10, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Âm lịch và lễ Quốc khánh 2023 đối với công chức, viên chức.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, lịch nghỉ Tết trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Đối với người lao động khối ngoài nhà nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị người sử dụng lao động quyết định bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 phù hợp theo thực tế của đơn vị.

Trong đó, phương án nghỉ Tết Nguyên đán của đơn vị phải đảm bảo 5 ngày, có 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, hoặc 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Nếu ngày nghỉ Tết chính thức trùng ngày nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ luật Lao động.

Các đơn vị thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.