10:21 23/09/2022

Tính đến 16/9, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 10,47%

Trong đó, tín dụng vào lĩnh vực bất động sản tăng 14,69% và cho vay phục vụ đời sống tăng 14,99%...

Toàn cảnh buổi họp báo
Toàn cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngành ngân hàng trong quý 3/2022, bà Hà Thu Giang, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, đến ngày 16/9/2022, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 10,47% so với cuối năm 2021 và tăng 17,19% so với cùng kỳ năm 2021.

Chi tiết về cơ cấu, bà Giang cho hay, tín dụng tiếp tục tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tăng cao hơn nhiều cùng kỳ 2 năm dịch Covid-19, phù hợp với đóng góp và tăng trưởng của các ngành kinh tế trong GDP.

Trong đó, tín dụng ngành nông lâm thủy sản tăng 7,31%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 7,42%; ngành thương mại và dịch vụ tăng 10,72%. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao cũng xuất hiện ở một số ngành như công nghiệp chế biến chế tạo; xây dựng; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; thông tin và truyền thông; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; hoạt động dịch vụ khác.

Tín dụng các lĩnh vực ưu tiên tăng trưởng tốt, một số lĩnh vực tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung, phù hợp với định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tăng 8,41%, chiếm tỷ trọng 24,79% tổng dư nợ toàn nền kinh tế; doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 7,67%, chiếm 20,17%; xuất khẩu tăng 6,54%, tiếp tục tập trung vào nhóm hàng công nghiệp, chế biến, chế tạo - chiếm khoảng 54,9%; lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng 13,15%; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 10,74%.

Đáng chú ý, tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro tiếp tục được kiểm soát. Theo đó, tín dụng vào chứng khoán giảm 28,7%; tín dụng BOT, BT giao thông giảm 1,72%. Tuy nhiên, tín dụng bất động sản lại tăng 14,69% và cho vay phục vụ đời sống tăng 14,99%.

Thời gian tới, căn cứ mục tiêu, yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước định hướng tín dụng ngành, lĩnh vực cần tập trung vào 5 số nội dung chính.

Thứ nhất, tiếp tục tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng với mức lãi suất hợp lý, đảm bảo an toàn vốn vay, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Thứ hai, các ngân hàng thương mại cân đối nguồn vốn để cho vay các dự án, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, nhất là các ngành, lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP. Đảm bảo hài hòa giữa việc triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất 2% và cho vay đối với các đối tượng khác, phù hợp với chiến lược kinh doanh và chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của ngân hàng.

Chủ động rà soát, tiếp cận khách hàng để nắm bắt nhu cầu, thông báo, hướng dẫn khách hàng về hồ sơ, thủ tục được hỗ trợ lãi suất theo quy định; thiết lập ngay đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai chính sách theo chỉ đạo của Thống đốc tại Chỉ thị 03/CT-NHNN và Văn bản số 6221/NHNN-TD.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó có chủ trương xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân.

Thứ tư, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận tín dụng, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế “tín dụng đen”, trong đó các công ty tài chính tiêu dùng đã cam kết tích cực phối hợp với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam triển khai hiệu quả chương trình cho vay ưu đãi lãi suất đối với công nhân tại các khu công nghiệp. Tăng cường phối hợp với các địa phương đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng- doanh nghiệp.

Thứ năm, tiếp tục tạo điều kiện cho ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách.