07:46 22/10/2021

VCSC lãi trước thuế quý 3/2021 tăng trưởng ấn tượng 245%

Vy Nguyễn

Nhờ kết quả tự doanh lãi lớn, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 của VCSC khá ấn tượng, doanh thu hoạt động đạt 2.574,4 tỷ đồng, tăng 142% và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 245% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch năm 2021…

Với lãi trước thuế quý 3/2021 tăng trưởng ấn tượng 245% đưa kết quả 9 tháng của VCSC vượt xa kế hoạch năm.
Với lãi trước thuế quý 3/2021 tăng trưởng ấn tượng 245% đưa kết quả 9 tháng của VCSC vượt xa kế hoạch năm.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC (HOSE: VCI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 và 9 tháng đầu năm 2021 với kết quả ấn tượng, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh mẽ 245%.

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 9 THÁNG VƯỢT KẾ HOẠCH NĂM

Theo đó, VCSC đạt doanh thu thuần đạt 922 tỷ đồng trong quý 3/2021, tăng mạnh 228% so với cùng kỳ 2020. quý 3/2020. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, VCSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.584 tỷ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 đã hoàn thành 126% kế hoạch cả năm 2021 (kế hoạch 2.050 tỷ đồng).

Ấn tượng hơn là lợi nhuận trước thuế với 399 tỷ đồng, tăng 245% so với cùng kỳ quý 3/2020. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, VCSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.267 tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, VCSC đã hoàn thành 101% kế hoạch cả năm 2021 (kế hoạch 1.250 tỷ đồng).

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của VCSC trong 9 tháng 2021 đạt 3.100 đồng, tăng mạnh 145% so với cùng kỳ 2020; Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong 12 tháng gần nhất của VCSC đạt 25,5% cho 9 tháng 2021 (31,1% nếu loại trừ chênh lệch từ đánh giá lại tài sản theo giá thị trường được ghi nhận trong Vốn chủ sở hữu); và vốn chủ sở hữu tại cuối quý 3/2021 đạt 6.338 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối quý 2/2021 và tăng 40% so với cuối năm 2020.

TỰ DOANH TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ

VCSC cho biết thị trường chứng khoán diễn biến tích cực trong quý 3/2021, giá trị giao dịch tăng mạnh so với cùng kỳ là nguyên nhân chính giúp mảng môi giới ghi nhận doanh thu 229 tỷ đồng (tăng 172% so với quý 3/2020) và lợi nhuận trước thuế đạt 71 tỷ đồng (tăng 200% so với quý 3/2020). Tính chung trong 9 tháng 2021, VCSC ghi nhận lợi nhuận mảng môi giới đạt 215 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ 2020.

VCSC lãi trước thuế quý 3/2021 tăng trưởng ấn tượng 245% - Ảnh 1

Hoạt động giao dịch từ khối khách hàng trong nước duy trì ở mức cao giúp hỗ trợ doanh thu môi giới cá nhân tăng 200% trong quý 3/2021 so với quý 3/2020. Hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục được cải thiện trong quý 3/2021, hỗ trợ mức tăng 142% của doanh thu môi giới tổ chức của VCSC so với quý 3/2020. Nếu xếp hạng theo thị phần môi giới trên HOSE, VCSC đứng thứ 5 trong quý 3/2021 với thị phần môi giới đạt 4,9%.

Mảng Ngân hàng Đầu tư của VCSC ghi nhận doanh thu 102 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 44 tỷ đồng (so với mức lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng trong quý 3/2020 và lỗ trước thuế 5 tỷ đồng trong quý 2/2021). Lũy kế 9 tháng 2021, mảng Ngân hàng Đầu tư của VCSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng so với lợi nhuận trước thuế 35 tỷ đồng trong 9 tháng 2020.

Trong quý 3/2021, VCSC ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ một số thương vụ bao gồm thương vụ IPO và niêm yết DXS, thương vụ bán 49% cổ phần của FE Credit cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Mảng Cho vay Ký quỹ (Margin) cũng ghi nhận doanh thu 158 tỷ đồng trong quý 3/2021 (tăng mạnh 166% so với quý 3/2020) và lợi nhuận trước thuế đạt 32 tỷ đồng (tăng 67% so với quý 3/2020). Dư nợ cho vay ký quỹ của VCSC tại cuối quý 3/2021 đạt 6.449 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối quý 2/2021 và tăng 66% so với cuối năm 2020.

Ấn tượng nhất là mảng Đầu tư (tự doanh) với doanh thu đạt 433 tỷ đồng trong quý 3/2021 (tăng mạnh 368% so với quý 3/2020) và lợi nhuận trước thuế đạt 251 tỷ đồng (tăng 529% so với quý 3/2020). Lũy kế 9 tháng 2021, VCSC ghi nhận lợi nhuận mảng Đầu tư đạt 879 tỷ đồng, tăng mạnh 179% so với cùng kỳ 2020. Trong quý 3/2021, VCSC đã giảm vị thế các cổ phiếu như TCB, VPB, và DGC.

TẬP TRUNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Như vậy, chỉ trong 9 tháng đầu năm, VCSC đã hoàn thành kế hoạch mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm được Đại hội đồng Cổ đông thống nhất vào tháng 4 vừa qua. Kết quả kinh doanh quý 3/2021 một lần nữa khẳng định nội lực vững chắc cũng như khả năng thích ứng và phát triển vượt bậc của VCSC trước những biến động và ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế xã hội nói chung trong suốt thời gian qua.

VCSC tiếp tục theo đuổi chính sách kế toán thận trọng khi lợi nhuận từ việc đánh giá lại một số khoản đầu tư dài hạn của công ty được ghi nhận trong vốn chủ sở hữu thay vì ghi nhận trực tiếp lên lợi nhuận kinh doanh. Do đó với điều kiện diễn biến thị trường không có nhiều biến động lớn trong những tháng còn lại của năm 2021, VCSC kỳ vọng kết quả kinh doanh của công ty trong quý 4/2021 sẽ không đột biến.

Kết quả trên của VCSC đến từ việc tập trung xây dựng và phát triển các giá trị cốt lõi trên cơ sở đặt trong tâm vào lợi ích của khách hàng, cổ đông, và nhà đầu tư của VCSC. Đây sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho hoạt động của VCSC trên hành trình đột phá và chinh phục những nấc thang mới.