08:27 24/10/2011

Vợ thành viên Ban kiểm soát KSS bị phạt 40 triệu đồng

Minh Hà

Từ ngày 10/3 đến ngày 21/3/2011, bà Vũ Thị Thu đã mua 33.000 cổ phiếu và bán 5.000 cổ phiếu KSS nhưng không báo cáo

Diễn biến giá cổ phiếu KSS trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu KSS trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Ngày 20/10/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 799/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Vũ Thị Thu, vợ ông Nguyễn Văn Long - thành viên Ban kiểm soát Tổng CtyCP Khoáng sản NaRì Hamico (mã KSS-HSX).

Cụ thể, từ ngày 10/3 đến ngày 21/3/2011, bà Vũ Thị Thu đã thực hiện giao dịch mua 33.000 cổ phiếu và bán 5.000 cổ phiếu KSS nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

Hành vi của bà Vũ Thị Thu đã vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
 
Do đo, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán đã xử phạt 40 triệu đồng đối với bà Vũ Thị Thu theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.