11:06 01/10/2021

Xuất khẩu lâm sản đạt gần 12 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm

Chu Khôi -

Giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 9/2021 đạt 821 triệu USD, giảm 8,2% so với tháng 8/2021. Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu lâm sản đạt 11,97 tỷ USD, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm trước…

Tăng cường công tác bảo vệ rừng.
Tăng cường công tác bảo vệ rừng.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) công bố, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 9/2021 đem về 750 triệu USD, lũy kế 9 tháng đạt 11,14 tỷ USD, tăng 30,9% so với 3 quý tương ứng của năm ngoái.

Xuất khẩu lâm sản ngoài gỗ đem về 71 triệu USD trong tháng 9/2021, gồm 50 triệu USD từ mây, tre, thảm và 21 triệu USD từ quế. Lũy kế 9 tháng, nhóm lâm sản ngoài gỗ đem về 832 triệu USD kim ngạch xuất khẩu, tăng 46,4% so cùng kỳ năm trước, gồm nhóm mây, tre, thảm đạt 632 triệu USD; sản phẩm quế đạt 201 triệu USD.

 

Kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 9/2021 ước đạt 211 triệu USD; lũy kế 9 tháng ước đạt trên 2,275 tỷ USD, tăng 30% so cùng kỳ năm trước. Kết thúc 9 tháng, ngành lâm nghiệp xuất siêu 9,699 tỷ USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường xuất khẩu gỗ và lâm sản chính là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc hiện nay chiếm trên 90% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản.

Về nhiệm vụ phát triển rừng, Tổng cục Lâm nghiệp cho hay, trong tháng 9, cả nước trồng được 26.744 ha rừng, trong đó trồng rừng phòng hộ được 1.100 ha; rừng sản xuất trồng được 25.640 ha.

Lũy kế 9 tháng, đã trồng 174.695 ha rừng, đạt 75,9% kế hoạch năm, bằng 141% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm trồng rừng đặc dụng đạt 348 ha; rừng phòng hộ 821 ha và rừng sản xuất 170.526 ha.

Ngoài ra, trong 3 quý vừa qua, cả nước cũng đã trồng được 72 triệu cây phân tán, đạt 60% kế hoạch cả năm và bằng 131% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 9 tháng, đã thực hiện khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng được 127.001 ha, bằng 77% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: khoanh nuôi mới 27.283 ha; khoanh nuôi chuyển tiếp 99.718 ha. Chăm sóc rừng trồng đã thực hiện được 383.491 ha, bằng 91% so với cùng kỳ.

Trong tháng 9, khai thác từ rừng trồng tập trung trong tháng 9/2021 đạt 1,979 triệu m3 gỗ. Lũy kế 9 tháng, cả nước đã khai thác từ rừng trồng tập trung được khoảng 13,581 triệu m3, đạt 62,8% so với kế hoạch, bằng 146% so với cùng kỳ (gồm: khai thác tận dụng  5.131 m3; khai thác từ rừng trồng tập trung 11 triệu m3; khai thác từ cây trồng phân tán 395,4 m3.

Đối với nhiệm vụ bảo vệ rừng, trong tháng 9 đã phát hiện 304 vụ vi phạm Lâm luật. Lũy kế 9 tháng đã phát hiện 2.117 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, tăng 256 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, thu nộp ngân sách 67,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong tháng 9 đã xảy ra 19 vụ cháy rừng, lũy kế 9 tháng xảy ra 189 vụ, tăng 24 vụ so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, diện tích rừng thiệt hại là 1.748 ha, giảm 679 ha (tương ứng giảm 22%) so với cùng kỳ.

Thực hiện dịch vụ môi trường rừng, tính đến hết tháng 9/2021, cả nước đã thu được 2.108,25 tỷ đồng đạt 75% kế hoạch thu năm 2021, bằng 148% so với cùng kỳ.

Trong tháng 9 có 1 đơn vị được được cấp chứng chỉ FSC mới với diện tích 820 ha, nâng tổng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững còn hiệu lực đến nay đạt 312.268 ha tại 29 địa phương. Đồng thời,có thêm 12 đơn vị với 183.305 ha được UBND các tỉnh phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững.

Đến nay, đã có 125 đơn vị chủ rừng là tổ chức đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án Quản lý bảo vệ rừng bền vững theo quy định với diện tích khoảng 1,7 triệu ha, đạt 24% diện tích cần thực hiện.