07:30 20/04/2017

Yêu cầu kiểm tra thông tin “cả họ làm quan” tại một số địa phương

Bảo Quyên

Báo chí cũng phản ánh gia đình Phó chủ tịch UBND huyện An Dương, Hải Phòng có 6 người cùng giữ các vị trí chủ chốt trong bộ máy chính quyền

Trụ sở Huyện ủy Kim Thành, Hải Dương.<br>
Trụ sở Huyện ủy Kim Thành, Hải Dương.<br>
Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh việc “Cả họ làm quan là một mô hình phổ biến”.

Theo Văn phòng Chính phủ, trước đó báo chí có phản ánh việc người thân trong gia đình Bí thư và Phó bí thư huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt trong huyện.

Ngoài ra, báo chí cũng phản ánh gia đình Phó chủ tịch UBND huyện An Dương, thành phố Hải Phòng có 6 người cùng giữ các vị trí chủ chốt trong bộ máy chính quyền.

Sau khi nắm bắt thông tin, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/4 tới.

Trước đó, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo làm rõ hàng loạt vụ việc liên quan đến việc bổ nhiệm cán bộ trái quy định, có liên quan đến quan hệ họ hàng, người thân tại một số địa phương sau khi nhận được phản ánh từ báo chí.

Gần đây nhất, trong kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ban hành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính các bộ, ngành, địa phương, tăng cường thanh tra công vụ, tập trung vào việc tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; việc sử dụng biên chế tại các bộ, ngành, địa phương.