15:32 01/06/2021

25 tỷ phú dưới 40 tuổi giàu nhất thế giới

Ngọc Trang -

Trong số 100 tỷ phú dưới 40 tuổi toàn cầu, Mỹ có tới 33 đại diện - nhiều nhất thế giới...

Nguồn: Visual Capitalist/Forbes
Nguồn: Visual Capitalist/Forbes