16:53 08/10/2021

ACB được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021”

Hải Yến

HR Asia đánh giá ACB là một doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc khi có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi… Năm nay là năm thứ ba liên tiếp ACB nhận được giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” của HR Asia…

Năm nay là năm thứ ba liên tiếp ACB nhận được giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” của HR Asia.
Năm nay là năm thứ ba liên tiếp ACB nhận được giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” của HR Asia.

Ngày 8/10/2021, ACB đã vinh dự nhận được giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021” (Best Companies To Work For In Asia 2021). Đây là giải thưởng thường niên lớn nhất do HR Asia - tạp chí hàng đầu về Nhân sự khu vực Châu Á - nghiên cứu, đánh giá và tổ chức vinh danh. Năm nay là năm thứ ba liên tiếp ACB nhận được giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” của HR Asia.

HR Asia đánh giá ACB là một doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc khi có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gia tăng sự gắn kết của nhân viên và đội ngũ ban lãnh đạo.

Đứng trước những thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ACB đã có sự linh hoạt cao trong các chính sách để vừa bảo đảm hoạt động kinh doanh vừa chăm sóc, bảo vệ đội ngũ nhân viên một cách tốt nhất, giúp họ yên tâm về cuộc sống, ổn định tâm lý và giữ vững tinh thần trước mọi khó khăn xã hội.

Những nhận định trên được HR Asia đưa ra sau khi thực hiện cuộc khảo sát quy mô 581 doanh nghiệp tại Việt Nam thông qua Mô hình đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (Total Engagement Assessment Model TEAM), một khảo sát độc quyền về mức độ gắn kết tổng thể của nhân viên. Những người được HR Asia phỏng vấn về ACB đều trả lời từ mức độ tích cực đến rất tích cực.

Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB, chia sẻ: “Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021” là một sự ghi nhận giá trị dành cho những nỗ lực của ACB trong việc tạo dựng một tổ chức đặt yếu tố con người lên hàng đầu cùng với nét văn hóa doanh nghiệp nhân văn. Các chính sách hoặc hoạt động của ACB đều nhằm mang đến sự hài lòng cho nhân viên nhưng vẫn luôn tạo động lực để nhân viên phấn đấu, nhận thức rõ vai trò và làm chủ được sự phát triển của mình đi cùng với sự tăng trưởng của ACB. Đặc biệt, chúng tôi không ngừng thúc đẩy hoạt động học tập của nhân viên diễn ra thường xuyên để tạo ra được năng lực đổi mới mạnh mẽ từ bên trong ACB”.