13:44 07/07/2021

ADB hỗ trợ Việt Nam thêm 4,6 triệu USD để phát triển khu vực tư nhân

Vũ Phong

Khoản tài trợ bao gồm 2,7 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Canađa và 1,9 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Australia, cả hai đều do ADB quản lý...

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa đã phê duyệt khoản hỗ trợ kỹ thuật trị giá 4,6 triệu USD nhằm giúp Việt Nam tăng cường các quan hệ đối tác công-tư (PPP), phát triển khu vực tư nhân và cải cách doanh nghiệp nhà nước.

Hỗ trợ kỹ thuật này sẽ cung cấp tư vấn về chính sách, giúp chuẩn bị dự án cơ sở hạ tầng và tăng cường năng lực thể chế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Khoản tài trợ bao gồm 2,7 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Canada và 1,9 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Australia, cả hai đều do ADB quản lý.

 
Hỗ trợ kỹ thuật mới của ADB sẽ giúp tư vấn chính sách về hợp tác công tư (PPP) và phát triển khu vực tư nhân, thí điểm những dự án áp dụng các nguyên tắc G20 về Đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng và tăng cường năng lực thể chế về PPP và phát triển khu vực tư nhân.

Chuyên gia về phát triển khu vực tư nhân của ADB, ông Donald Lambert cho biết, Việt Nam đã đạt được thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng trong 3 thập niên vừa qua với việc duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhờ những cải cách thể chế.

"Để đạt được các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức 6-7% và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam sẽ cần đẩy mạnh hơn nữa cải cách kinh tế, mở rộng vai trò của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy sự phát triển của quốc gia", ông Donald Lambert nói.

Trong giai đoạn 2011-2020, Việt Nam đã đầu tư khoảng 117 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng. Song, cơ sở hạ tầng của Việt Nam vẫn tụt hậu so với các nước khác trong khu vực.

Nhận thấy tiềm năng của khu vực tư nhân trong việc đáp ứng nhu cầu cơ sở hạ tầng còn thiếu hụt, Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 của Việt Nam đã ưu tiên gỡ bỏ những rào cản để mở cửa cho cạnh tranh và xây dựng một môi trường hỗ trợ nhằm tăng cường sự đóng góp của khu vực tư nhân vào nền kinh tế, gồm cả vai trò lớn hơn trong phát triển cơ sở hạ tầng.

Theo đó, Việt Nam sẽ cần huy động khoảng 237 tỷ USD trong giai đoạn từ 2021 tới 2030 để bù đắp sự thiếu hụt về cơ sở hạ tầng. Con số này cao hơn 49 tỷ USD so với quỹ đạo chi tiêu trước đây.