17:15 13/07/2022

Bắc Giang chuyển đổi 72ha đất nông nghiệp để làm dự án cụm công nghiệp

Phan Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký công văn 566/TTg-NN chấp thuận UBND tỉnh Bắc Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 72ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án cụm công nghiệp Jutech...

Vị trí cụm công nghiệp Jutech
Vị trí cụm công nghiệp Jutech

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện việc giao đất, cho thuê đất; về quyết định và tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai và quy định của pháp luật khác liên quan; Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, tháng 10/ 2020, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định số 960/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Jutech thuộc xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa với diện tích 75ha; vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khoảng 714,2 tỷ đồng.

 Đây là Cụm công nghiệp thu hút đa ngành: Điện, điện tử, truyền  thông, cơ khí, may mặc, thiết bị dụng cụ y tế, dược, chế biến nông sản thực  phẩm, công nghiệp phụ trợ… 

Về tiến độ thực hiện dự án: năm 2020 - 2022 thực hiện các thủ tục pháp lý, lập quy hoạch chi tiết, lập thiết kế bản vẽ thi công, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi đất lúa, bồi thường giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng hạ tầng trong đó có trạm xử lý nước thải, đồng thời thu hút các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh; Năm 2022 - 2023 hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật của dự án và lấp đầy ít nhất 60% diện tích đất công nghiệp; Năm 2023 - 2024 thu hút đầu tư lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp.

Đến tháng 3/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Jutech, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500) với quy mô 74,90ha. Trong đó, đất nhà máy, kho tàng là 573.702 m2, chiếm 76.49%; Đất cây xanh 75.103m2 (10.01%); Đất hành chính dịch vụ 6.360 m2 (0.85%); Đất hạ tầng kỹ thuật 11.175 m2 (1,49%); Đất giao thông 83.650 m2 (11,15%).

Trên cơ sở định hướng quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, cơ cấu và phân  khu chức năng công trình trong cụm công nghiệp được quy hoạch tổng thể, kiến  trúc cảnh quan hài hòa, đảm bảo mỹ quan, hiệu năng sử dụng.