10:33 18/03/2015

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đề xuất đưa mắc-ca thành cây mũi nhọn

Nhật Mai

Đề xuất Thủ tướng Chính phủ bổ sung cây mắc-ca vào nhóm cây nông, công, lâm nghiệp mũi nhọn

Nhờ khả năng trồng xen canh, cây mắc ca hoàn toàn có thể "chung sống hòa bình" trên cùng một khu đất với cà phê.
Nhờ khả năng trồng xen canh, cây mắc ca hoàn toàn có thể "chung sống hòa bình" trên cùng một khu đất với cà phê.
Bổ sung cây mắc-ca vào nhóm cây nông, công, lâm nghiệp mũi nhọn cần được ưu tiên phát triển giai đoạn tới tại Việt Nam là một trong các đề xuất gửi Thủ tướng Chính phủ, trong báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên về kết quả hội thảo “Chiến lược phát triển cây mắc-ca tại Tây Nguyên” tổ chức ngày 7/2 vừa qua tại Đà Lạt.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên gửi Thủ tướng, để phát triển Tây Nguyên bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu và có tính chiến lược cả trước mắt và lâu dài.

Hiện Tây Nguyên đang có cà phê và cao su là những cây công nghiệp chủ lực, tuy nhiên, cả hai cây trên đều đã phát triển đạt ngưỡng.

Với cơ sở khoa học thực tiễn trồng thử nghiệm và nhu cầu trong nước và trên thế giới về hạt mắc-ca, hội thảo “Chiến lược phát triển cây mắc-ca tại Tây Nguyên” đi đến thống nhất về định hướng đưa mắc-ca trở thành cây công nghiệp chiến lược mới nhằm phát triển kinh tế xã hội khu vực Tây Nguyên.

Việc đề xuất bổ sung cây mắc-ca vào nhóm cây nông, công, lâm nghiệp mũi nhọn là bước tiếp theo, sau khi loại cây này đã được Chính phủ đưa vào danh sách là cây lâm nghiệp theo văn bản số 1281/TCLN-PTR ngày 6/12/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Là cây lâm nghiệm, nhưng mắc-ca cũng trồng được ở cả đất nông nghiệp, phi nông nghiêp, phục vụ cho hoạt động sản xuất công nghiệp cũng như đem lại sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp và có tác dụng lớn, tích cực đến môi trường, thậm chí cả an ninh, quốc phòng.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo về việc ban hành các chủ trương, chính sách khuyến khích việc trồng, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm của loại cây này (như chính sách hỗ trợ mặt pháp lý về quyền sử dụng đất cho nông dân cũng như các chủ trương, chính sách, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư vào cây mắc-ca); ban hành chính sách hỗ trợ đặc biệt đối với hộ nghèo tại vùng biên giới xa xôi có ý nghĩa về chính trị; cho phép thành lập Hiệp hội Mắc-ca Việt Nam nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp/hộ nông dân trong quá trình phát triển trồng, chế biến và tiêu thụ hạt mắc-ca ở Việt Nam.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thúc đẩy nhanh việc xây dựng chương trình quốc gia về phát triển cây mắc-ca trên cơ sở phối hợp với các địa phương có tiềm năng (các tỉnh Tây Nguyên), chú trọng việc phát triển cây mắc-ca thành cây mũi nhọn của vùng Tây Nguyên với việc mở rộng quy mô diện tích một cách vững chắc (giai đoạn đầu chú trọng phát huy ưu thế trồng xen với các cây trồng khác, tiến tới phát triển trồng trên quy mô lớn), ứng dụng công nghệ cao và khai thác đồng bộ chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ.

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước xây dựng chính sách ưu đãi về nguồn vốn để triển khai các sản phẩm tín dụng cho việc phát triển cây mắc-ca, đồng thời khuyến khích hệ thống ngân hàng thương mại đồng hành cùng ngân hàng LienVietPostBank trong việc tháo gỡ khó khăn về vốn cho các hộ nông dân trồng cây mắc-ca.