16:54 16/06/2021

Bất động sản Phát Đạt tích cực giảm các khoản nợ vay

Đức Minh

Tình hình kinh doanh tiếp tục tăng trưởng mạnh giúp Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã CK: PDR) đẩy mạnh việc cơ cấu lại nguồn vốn và liên tục tất toán các khoản nợ vay. Ước tính, nợ vay ngắn hạn và dài hạn đến cuối tháng 7/2021 sẽ chỉ còn 1.018,9 tỷ đồng…

Phát Đạt tất toán khoản vay nước ngoài New Urban Center LP.
Phát Đạt tất toán khoản vay nước ngoài New Urban Center LP.

Phát Đạt đang cho thấy tốc độ bứt phá ấn tượng và nội lực bền vững trên tất cả phương diện kinh doanh, đặc biệt là trong 3 năm đầu thực hiện chiến lược Kỷ Nguyên Mới (giai đoạn 2019-2023). Điển hình như năm 2019, doanh thu thuần của Phát Đạt đạt hơn 3.400 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.105 tỷ đồng, tăng trưởng 45,8% so với năm 2018.

Đến năm 2020, doanh thu thuần đạt hơn 3.911 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.540,22 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 15% và 39,3% so với năm 2019, dù nền kinh tế và thị trường bị ảnh hưởng lớn bởi làn sóng Covid-19.

Bất động sản Phát Đạt tích cực giảm các khoản nợ vay - Ảnh 1

Kết thúc quý 1/2021, Phát Đạt tiếp tục nằm trong Top 15 doanh nghiệp bất động sản có lợi nhuận cao nhất quý với doanh thu thuần đạt 586,1 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 314,93 tỷ đồng và 251,07 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng đều vượt 60% so với cùng kỳ năm 2020.

Cùng với đó, thị giá cổ phiếu và giá trị vốn hóa thị trường của PDR cũng liên tục bứt phá, trở thành một trong những mã có đóng góp tích cực nhất cho đà tăng điểm của VN-Index. Tính đến ngày 14/6/2021, cổ phiếu PDR ở mức 91.400 đồng/cổ phiếu, tăng 118% so với đầu năm 2021, đẩy giá trị vốn hóa của PDR đạt hơn 44.490 tỷ đồng, tương đương 1,93 tỷ USD.

Dòng tiền tăng mạnh đồng thời với doanh thu và lợi nhuận đã giúp Phát Đạt liên tục thực hiện tái cấu trúc các khoản nợ vay nhằm giảm chỉ số này về mức chỉ còn khoảng 1.000 tỷ đồng vào cuối tháng 7/2021.

Cụ thể, tại thời điểm 31/3/2021, các khoản vay ngắn hạn của Phát Đạt ở mức 1.303,6 tỷ đồng. Trong tháng 4 và tháng 5/2021, Phát Đạt đã tất toán xong 878,55 tỷ đồng nợ vay, bao gồm các khoản vay ngân hàng (205 tỷ đồng) và khoản vay của Quỹ Vietnam New Urban Center LP (521,55 tỷ đồng).

Dự kiến trong tháng 6 và tháng 7/2021, Phát Đạt sẽ tiếp tục tất toán tổng cộng 411,122 tỷ đồng nợ vay cho các khoản trái phiếu đã phát hành năm 2020; dẫn đến khoản vay ngắn hạn tính đến 31/7/2021 sẽ chỉ còn lại 114 tỷ đồng.

Về khoản vay dài hạn, dư nợ tại ngày 31/3/2021 là 874,94 tỷ đồng. Đến ngày 15/4/2021, Phát Đạt đã tất toán trước hạn 250 tỷ đồng nợ trái phiếu của năm 2019. Trong tháng 4 và tháng 5/2021, Phát Đạt lần lượt phát hành thêm 150 tỷ đồng trái phiếu đợt 2 và 130 tỷ đồng trái phiếu đợt 3 năm 2021. Do đó, tổng các khoản nợ vay dài hạn của Phát Đạt ước tính đến cuối tháng 7/2021 khoảng 904,9 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các khoản phải trả dài hạn khác của Phát Đạt đến từ hai dự án đã chuyển nhượng là The EverRich 2 và The EverRich 3 với tổng giá trị 5.547,43 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây thực chất không phải là khoản nợ của Phát Đạt, bởi hai dự án này Phát Đạt đã nhận đủ tiền và bàn giao toàn bộ trách nhiệm và quyền lợi cho đối tác để tiếp tục đầu tư, kinh doanh từ năm 2019.

Sau khi các thủ tục pháp lý hoàn tất theo quy định của pháp luật, khoản tiền này sẽ được ghi nhận vào doanh thu, đồng thời The EveRich 2 và The EverRich 3 cũng không còn nằm trong cơ cấu hàng tồn kho cũng như nợ phải trả của Phát Đạt.

Như vậy, ước tính tổng các nghĩa vụ nợ vay thực tế của Phát Đạt tính đến thời điểm cuối tháng 7/2021 sẽ chỉ còn lại 1.018,9 tỷ đồng.

Biểu đồ cấu trúc nợ vay của PDR qua các năm và ước tính tại thời điểm 31/7/2021.
Biểu đồ cấu trúc nợ vay của PDR qua các năm và ước tính tại thời điểm 31/7/2021.

Trong khi đó vốn chủ sở hữu của Phát Đạt ước tính tại cuối tháng 7/2021 là 7.119,34 tỷ đồng. Nếu trừ phần lợi ích cổ đông thiểu số, vốn chủ sở hữu còn lại 5.575,24 tỷ đồng. Do đó, ước tính tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu (D/E) của Phát Đạt là 18,2% thấp hơn hẳn tỷ lệ D/E trung bình của các doanh nghiệp cùng quy mô trong ngành bất động sản là 77,2%.

Với uy tín cao trên thương trường, tỷ lệ nợ vay thấp so với vốn chủ sở hữu sẽ giúp Phát Đạt luôn chủ động trong việc huy động thêm nguồn vốn vay mới cũng như sẵn sàng gia tăng nợ vay để tài trợ cho việc phát triển các dự án mang lại hiệu suất sinh lời cao và dòng tiền ổn định trong thời gian tới.