19:35 07/10/2021

BIDV chào bán trái phiếu ra công chúng

Lan Anh -

BIDV thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo phương thức bảo lãnh phát hành...

Khách hàng giao dịch tại BIDV.
Khách hàng giao dịch tại BIDV.

BIDV thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo phương thức bảo lãnh phát hành. Theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 224/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy bản Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 5/10/2021.

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành:

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

2. Tên viết tắt: BIDV

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Điện thoại: (84.24) 22200588 Fax: (84.24) 22200399
Website: https://www.bidv.com.vn

5. Vốn điều lệ: 40.220.180.400.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi nghìn hai trăm hai mươi tỷ một trăm tám mươi triệu bốn trăm nghìn đồng).

6. Mã cổ phiếu: BID

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Số hiệu tài khoản: 111929.

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100150619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/04/1993, cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 20/02/2020.

Ngành nghề kinh doanh chính: BIDV được phép tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy phép thành lập và hoạt động do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (mã ngành 6419 (chính)) và Điều lệ hoạt động.

Sản phẩm/dịch vụ chính: Hoạt động trung gian tiền tệ” - Mã ngành 6419, với hoạt động động kinh doanh chính là kinh doanh ngân hàng và các hoạt động, nghiệp vụ được phép tiến hành kinh doanh theo Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần số 84/GP-NHNN ngày 23 tháng 04 năm 2012, đã được cấp sửa đổi theo Quyết định số 2021/QĐ-NHNN ngày 13/10/2015, Quyết định số 2266/QĐ-NHNN ngày 27/10/2017, Quyết định số 842/QĐ-NHNN ngày 20/4/2018, Quyết định số 1166/QĐ-NHNN ngày 30/5/2018 và Quyết định số 103/QĐ-NHNN ngày 21/01/2020.

II. Mục đích chào bán

BIDV phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng, tạo thêm kênh thu hút vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng, đảm bảo sự bền vững nguồn vốn của ngân hàng.

III. Phương án chào bán:

Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng theo phương thức bảo lãnh phát hành năm 2021.

2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm

3. Mã Trái Phiếu: BIDB2129001C

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/trái phiếu.

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 12.000.000 (mười hai triệu) trái phiếu.

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 1.200.000.000.000 đồng (bằng chữ: một nghìn hai trăm tỷ đồng).

7. Kỳ hạn trái phiếu: 08 (tám) năm có quyền mua lại sau 03 (ba) năm.

8. Lãi suất: Lãi suất của trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm) và được xác định theo công thức sau:

Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 0,9% (không phẩy chín phần trăm)/năm

Trong đó: “Lãi suất tham chiếu” là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của của bốn (04) Ngân Hàng bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Khu vực/TP Hà Nội tại ngày xác định lãi suất.

Ngày xác định lãi suất là ngày phát hành đối với kỳ tính lãi đầu tiên hoặc ngày làm việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi đối với các kỳ tính lãi tiếp theo.

Kỳ tính lãi của trái phiếu là khoảng thời gian để xác định lại lãi suất của trái phiếu, định kỳ 06 (sáu) tháng một lần kể từ ngày phát hành.

Nếu Tổ chức phát hành không mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, lãi suất Trái Phiếu áp dụng cho các kỳ tính lãi từ năm thứ 06 (sáu) cho đến khi trái phiếu đáo hạn sẽ bằng lãi suất tham chiếu + biên độ 2,57% (hai phẩy năm bảy phần trăm)/năm.

9. Kỳ trả lãi: định kỳ 01 (một) năm một lần kể từ ngày phát hành.

10. Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu.

11. Phương thức phân phối: trái phiếu được phân phối thông qua phương thức bảo lãnh phát hành, cam kết chắc chắn.

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 trái phiếu tương ứng tối thiểu đặt mua 10.000.000 VND.

13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 07/10/2021 đến ngày 27/10/2021

14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:

Nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu thông qua Tổ chức Bảo lãnh Phát hành.

Tổ chức Bảo lãnh Phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC)

Trụ sở chính : Lầu 5&6, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : (84.28) 3823 3299/(84.28) 3829 3826 Fax: (84.28) 3823 3301
Website : www.hsc.com.vn

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 07/10/2021 đến ngày 27/10/2021

16. Ngày phát hành dự kiến: 28/10/2021

17. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu
+ Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
+ Số tài khoản: 125000087242
+ Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

18. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC): https://www.bidv.com.vn và https://www.hsc.com.vn

IV. Các tổ chức liên quan

Tổ chức tư vấn:
1.Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC)

Trụ sở chính : Lầu 5&6, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : (84.28) 3823 3299/(84.28) 3829 3826 Fax: (84.28) 3823 3301
Website : www.hsc.com.vn

2. Tổ chức kiểm toán:
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Địa chỉ : Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (84.24) 62883568 Fax: (84.24) 62885678

3. Tổ chức bảo lãnh phát hành:
Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC)
Trụ sở chính : Lầu 5&6, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : (84.28) 3823 3299/(84.28) 3829 3826 Fax: (84.28) 3823 3301
Website : www.hsc.com.vn

4. Đại diện người sở hữu trái phiếu:
Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM
Trụ sở chính : Lầu 5&6 Tòa nhà AB, số 76 Lê Lai, quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : (84.28) 38233299 Fax: (84.28) 238233301.