19:06 02/11/2021

BIDV lấy ý kiến cổ đông về việc chia cổ tức

Thuỷ Tiên

BIDV dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại giai đoạn 2018-2020...

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển (BIDV – mã chứng khoán: BID) vừa thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.

Cụ thể, BIDV dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại giai đoạn 2018-2020. Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông là 22/11/2021. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông từ ngày 24/11 đến 4/12/2021.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, BIDV đã trình và được cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 8.304 tỷ đồng, tương đương cao hơn 20,6% vốn điều lệ đến cuối năm 2020. Sau đợt này, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến tăng lên mức 48.524 tỷ đồng.

Trong đó, phương án này gồm phát hành tổng cộng 488,8 triệu cổ phiếu để chia trả cổ tức năm 2019-2020 với tổng tỷ lệ 12,2% (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhân về 12,2 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến diễn ra trong quý III-IV năm nay.

Ngoài ra, BIDV sẽ phát hành tiếp 341,5 triệu cổ phiếu mới để chào bán công khai hoặc chào bán riêng lẻ, tương đương 8,5% vốn điều lệ thời điểm chào bán.

Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được ngân hàng này dùng toàn bộ để bổ sung vốn kinh doanh, được phân bổ sử dụng vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh với cơ cấu hợp lý và đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn, tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông.

Về kết quả kinh doanh của BIDV, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ngân hàng đạt 10.733 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 83% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,39%, giảm 0,15% so với đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu BID thời gian vừa qua
Diễn biến giá cổ phiếu BID thời gian vừa qua

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 2/11, thị giá cổ phiếu BID tăng nhẹ và dừng ở mức 41.950 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hoá thị trường vào khoảng 168.700 tỷ đồng.