15:00 21/04/2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thanh Xuân

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn số 1523/BGDĐT-QLCL gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo và Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được tổ chức theo quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 7, 8/7/2022. Cụ thể: sáng 7/7, thí sinh dự thi môn Ngữ văn; chiều 7/7, thí sinh dự thi môn Toán. Sáng 8/7, thí sinh dự thi bài thi Khoa học tự nhiên và bài thi Khoa học xã hội; chiều 8/7, thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ. Chiều 6/7, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Ngày 9/7 là ngày thi dự phòng. Lịch chi tiết như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - Ảnh 1

Theo hướng dẫn, các Sở Giáo dục và Đào tạo phải hoàn thành tổ chức tập huấn quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ làm công tác thi trước ngày 26/4, thành lập hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên trước ngày 01/6; tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi trước ngày 6/7.

Các ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, các hội đồng thi phải tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo và đối sánh kết quả thi chậm nhất ngày 22/7.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 28/7. Hiệu trưởng các trường phổ thông cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho học sinh chậm nhất ngày 30/7. Các hội đồng thi hoàn thành tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) chậm nhất ngày 14/8.

Trong trường hợp phải tổ chức thêm đợt thi của Kỳ thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn riêng.