17:06 28/07/2021

Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Quang Trung

Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 27 thành viên, gồm Thủ tướng Chính phủ, 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính (ảnh giữa) và 4 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: VGP.
Thủ tướng Phạm Minh Chính (ảnh giữa) và 4 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: VGP.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã bầu Thủ tướng Chính phủ và phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, trưởng ngành.

Trong đó, 4 Phó Thủ tướng Chính phủ dự kiến được phân công chỉ đạo các lĩnh vực: Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; Kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kinh tế ngành; Khoa giáo - Văn xã.

18 Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

So với cơ cấu nhân sự Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 sau khi được kiện toàn tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV hồi tháng 4/2021, bộ máy Chính phủ giảm 1 Phó Thủ tướng. 

Trình Quốc hội Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ 2021-2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đề nghị giữ ổn định về tên gọi, cơ cấu tổ chức, số lượng các bộ và cơ quan ngang bộ như khóa XIV.

"Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, tập trung thực hiện mục tiêu kép, để đạt các mục tiêu thì trước mắt, giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV là cần thiết, phù hợp", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.

Dưới đây là bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 1