21:58 11/08/2021

Chính phủ tiếp tục truyền cảm hứng, nỗ lực đưa đất nước vượt đại dịch, phục hồi kinh tế

Tiến Dũng

Đây là tinh thần được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đầu tiên của Chính phủ khóa mới hôm nay...

Phiên họp toàn thể đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: VGP
Phiên họp toàn thể đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: VGP

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 11/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã thông tin chi tiết về Hội nghị trực tuyến toàn quốc đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với các địa phương diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

"Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ khóa XV họp phiên toàn thể đầu tiên cũng là phiên họp lịch sử, với quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ", Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết.

Phiên họp nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và chỉ đạo tại phiên họp. Tham dự phiên họp còn có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

PHIÊN HỌP ĐẦU TIÊN CỦA CHÍNH PHỦ KHÓA MỚI VỚI Ý NGHĨA LỊCH SỬ

Trong buổi sáng, Hội nghị tập trung thảo luận, thống nhất những vấn đề then chốt, quan trọng nhất trên các lĩnh vực của đất nước, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Hội nghị cũng nghe báo cáo về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại hội nghị, Chính phủ xác định 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu giai đoạn 2021-2025, trong đó nhấn mạnh quyết tâm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh; bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân là trên hết, trước hết; kiên định mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời, củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội.

Đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước, nhất là hạ tầng kinh tế và hạ tầng văn hóa, xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá, đóng góp ý kiến đến các nội dung quan trọng về: Nhiệm vụ trọng tâm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025;

Theo Bộ trưởng Trần Văn Sơn, tại hội nghị, các ý kiến phát biểu khẳng định, sau khi Đại hội XIII của Đảng được tổ chức thành công tốt đẹp, Chính phủ đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao nhằm cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, định hướng và nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

"Đặc biệt, Chính phủ sau khi được kiện toàn đã nhanh chóng bắt nhịp, triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp; thể hiện một tập thể đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, nói đi đôi với làm", Bộ trưởng cho biết.

Tại hội nghị, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư cho thấy rõ hơn trọng trách của Chính phủ trước Đảng, trước Nhà nước và trước nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại hội nghị là những định hướng, chỉ đạo có tính khái quát, tổng thể, toàn diện, xuyên suốt, sâu sắc, có trọng tâm, trọng điểm cho Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và cả giai đoạn tiếp theo, thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sự chia sẻ sâu sắc, sự kỳ vọng và tin tưởng lớn lao của Đảng, Nhà nước, nhân dân dành cho Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định tập thể Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả để kết quả năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau tốt hơn nhiệm kỳ trước.

Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, truyền cảm hứng, nhân lên sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên dưới một lòng, nỗ lực phấn đấu đưa đất nước sớm vượt qua đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trong buổi chiều, Chính phủ thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

Các đại biểu nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, nước ta đang phải ứng phó, đối mặt với những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhất là ở đợt bùng phát lần thứ 4 này với biến chủng mới, lây lan nhanh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều địa phương, như TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Sau khi phân tích thực trạng, bối cảnh, tình hình, các đại biểu đã đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các giải pháp cấp bách liên quan đến công tác phòng chống dịch; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm lưu thông hàng hóa, kiểm soát giá cả thị trường; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội…

"LÀM NGAY, LÀM NHANH, LÀM QUYẾT LIỆT VÀ HIỆU QUẢ" KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Phát biểu kết luận chung về phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và các ý kiến xác đáng của các đại biểu, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, Chương trình hành động của Chính phủ để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.

Căn cứ vào đó, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của mình, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tinh thần là phải làm ngay, làm nhanh, làm quyết liệt và phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả; đồng thời thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và chế độ báo cáo theo quy định.

Về công tác phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương cần tranh thủ tối đa thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 để tập trung khoanh vùng, xét nghiệm diện rộng, xác định các F0 để có hướng xử lý phù hợp theo mô hình tháp nhiều tầng. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 86 của Chính phủ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược vaccine; bằng mọi biện pháp để mua vaccine nhiều nhất, sớm nhất có thể.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ dự phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ dự phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 đã đề ra trong các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp cụ thể, rõ ràng, khả thi, hiệu quả và thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm. Khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

Thủ tướng cũng chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp gắn kết với tiêu thụ nông sản; bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tạo điều kiện thuận lợi cho thông thương hàng hóa, không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự Phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự Phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng chỉ đạo tập trung xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động triển khai Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về các kế hoạch 5 năm 2021-2025; trong đó phải có chiến lược, giải pháp hiệu quả để duy trì, phục hồi, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh; thực hiện tốt chính sách với người có công. Có giải pháp khôi phục lao động, việc làm ngay tại những nơi có dịch theo hướng thích nghi với điều kiện mới, “vừa sản xuất, vừa chống dịch”.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là về tình hình dịch bệnh, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, trung thực, chính xác, bám sát thực tế, định hướng, truyền cảm hứng và nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần tạo đồng thuận xã hội; xử lý kịp thời các thông tin xấu độc.