14:00 11/12/2022

Cổ phiếu bất động sản lại quay đầu giảm mạnh

Thuỷ Tiên

Sau hai tuần tăng liên tiếp, cổ phiếu nhóm bất động sản đã quay đầu giảm giá. Các mã cổ phiếu bất động sản, xây dựng góp mặt nhiều cái tên như NVL, HPX, HTN, OGC, CIG, UDC...

Cổ phiếu bất động sản lại quay đầu giảm mạnh - Ảnh 1
Cổ phiếu bất động sản lại quay đầu giảm mạnh - Ảnh 2
Cổ phiếu bất động sản lại quay đầu giảm mạnh - Ảnh 3
Cổ phiếu bất động sản lại quay đầu giảm mạnh - Ảnh 4
Cổ phiếu bất động sản lại quay đầu giảm mạnh - Ảnh 5
Cổ phiếu bất động sản lại quay đầu giảm mạnh - Ảnh 6
Cổ phiếu bất động sản lại quay đầu giảm mạnh - Ảnh 7
Cổ phiếu bất động sản lại quay đầu giảm mạnh - Ảnh 8
Cổ phiếu bất động sản lại quay đầu giảm mạnh - Ảnh 9