11:59 04/12/2022

Cổ phiếu bất động sản tiếp tục hồi phục mạnh

Thuỷ Tiên -

Sau chuỗi ngày điều chỉnh, nhóm cổ phiếu bất động sản bật tăng mạnh mẽ. Kể từ trung tuần tháng 10 đến nay, có những cổ phiếu đã tăng gấp hơn 2 lần. Trong tuần trước, các mã nổi bất của nhóm này gồm VHM tăng 21,7%; VRE tăng 15,1%; VIC tăng 5,9%; PDR tăng 20,9%...

Cổ phiếu bất động sản tiếp tục hồi phục mạnh - Ảnh 1
Cổ phiếu bất động sản tiếp tục hồi phục mạnh - Ảnh 2
Cổ phiếu bất động sản tiếp tục hồi phục mạnh - Ảnh 3
Cổ phiếu bất động sản tiếp tục hồi phục mạnh - Ảnh 4
Cổ phiếu bất động sản tiếp tục hồi phục mạnh - Ảnh 5
Cổ phiếu bất động sản tiếp tục hồi phục mạnh - Ảnh 6
Cổ phiếu bất động sản tiếp tục hồi phục mạnh - Ảnh 7
Cổ phiếu bất động sản tiếp tục hồi phục mạnh - Ảnh 8
Cổ phiếu bất động sản tiếp tục hồi phục mạnh - Ảnh 9