11:35 18/12/2020

Cổ phiếu CLG sẽ bị tạm dừng giao dịch từ ngày 23/12

Hà Anh

Công ty này tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

Sơ đồ giá cổ phiếu CLG.
Sơ đồ giá cổ phiếu CLG.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (mã HOSE) thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (mã CLG-HOSE) vào diện tạm ngừng giao dịch.

Theo đó, cổ phiếu CLG bị đưa vào diện ngừng giao dịch từ ngày 23/12 tới do công ty này tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, theo quy định tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 25 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDCKHCM ngày 19/3/2018.

Cổ phiếu CLG tiếp tục bị theo dõi ở diện chứng khoán bị kiểm soát, kể từ ngày 12/5/2020 do lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2019 là con số âm. Đồng thời, công ty kiểm toán có ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh, nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Trước đó, cổ phiếu CLG đã bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt từ 15/10/2020 do liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và không khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đưa vào diện cảnh báo sau khi chứng khoán bị cảnh báo. Cổ phiếu CLG chỉ được giao dịch trong phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 15/10/2020.

Được biết, HoSE đã thông báo nhắc nhở công ty viề việc chậm nộp báo cáo tài chính quý 2/2020 tới 6 lần, báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020 là 4 lần và báo cáo tài chính quý 3/2020 là 2 lần.

Theo báo cáo gần nhất công ty công bố, trong quý 1/2020, công ty không phát sinh doanh thu hoạt động và lỗ ròng hơn 1,9 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020, công ty còn hơn 43,7 tỷ phải trả ngắn hạn khác - trong đó, có 22,6 tỷ đồng do bị cục thuế Tp.HCM cưỡng chế; phí công đoàn 1,22 tỷ; phí Bảo hiểm xã hội là 5,56 tỷ, Bảo hiểm y tế là gần 541 triệu và Bảo hiểm thất nghiệp chậm nộp là gần 378 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 203 tỷ; Quỹ đầu tư phát triển là 19,7 tỷ đồng. Ngoài ra Tập đoàn có khoản vay và nợ thuê tài chính với số tiền hơn 70 tỷ đồng.