16:16 05/06/2022

Cổ phiếu YEG bứt tốc sau tin Chủ tịch thoái toàn bộ vốn

Thuỷ Tiên -

Sau thông tin Chủ tịch Nguyễn Ảnh Nhượng Tống thoái toàn bộ cổ phần Yeah1 thuộc sở hữu cá nhân, cổ phiếu YEG bứt tốc mạnh mẽ. Thậm chí, sau khi vị Chủ tịch này thoái xong vốn thì cổ phiếu YEG vẫn tiếp tục đà tăng. Cụ thể, cổ phiếu YEG tăng nguyên tuần qua, trong đó có 3 phiên đóng cửa ở mức giá trần...

Cổ phiếu YEG bứt tốc sau tin Chủ tịch thoái toàn bộ vốn - Ảnh 1
Cổ phiếu YEG bứt tốc sau tin Chủ tịch thoái toàn bộ vốn - Ảnh 2
Cổ phiếu YEG bứt tốc sau tin Chủ tịch thoái toàn bộ vốn - Ảnh 3
Cổ phiếu YEG bứt tốc sau tin Chủ tịch thoái toàn bộ vốn - Ảnh 4
Cổ phiếu YEG bứt tốc sau tin Chủ tịch thoái toàn bộ vốn - Ảnh 5
Cổ phiếu YEG bứt tốc sau tin Chủ tịch thoái toàn bộ vốn - Ảnh 6
Cổ phiếu YEG bứt tốc sau tin Chủ tịch thoái toàn bộ vốn - Ảnh 7
Cổ phiếu YEG bứt tốc sau tin Chủ tịch thoái toàn bộ vốn - Ảnh 8
Cổ phiếu YEG bứt tốc sau tin Chủ tịch thoái toàn bộ vốn - Ảnh 9