10:00 01/11/2022

Cơ quan hải quan triển khai hệ thống khai báo, xử lý bản kê thông tin hàng hoá nhập khẩu trên toàn quốc

Ánh Tuyết

Thay vì phải nộp bản giấy kê khai thông tin hàng hóa nhập khẩu như trước đây, doanh nghiệp có thể khai báo và nộp bản kê điện tử trên Hệ thống khai báo, tiếp nhận, xử lý bản kê thông tin hàng hoá nhập khẩu được triển khai chính thức trên toàn quốc...

Doanh nghiệp có thể khai báo và nộp bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử thay vì phải nộp bằng bản giấy như trước đây.
Doanh nghiệp có thể khai báo và nộp bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử thay vì phải nộp bằng bản giấy như trước đây.

Tổng cục Hải quan cho biết tại TP. Móng Cái, Cục Giám sát quản lý về Hải quan phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan và Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức lớp tập huấn khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử.

Điều 66 Luật Hải quan quy định rõ về việc chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải, người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền phải có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan thông tin về phương tiện vận tải, hàng hóa nhập khẩu trước khi đưa hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam.

Căn cứ quy định trên, ngày 11/1/2021, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 119/TCHQ-GSQL hướng dẫn việc chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải, người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện khai báo thông tin về phương tiện vận tải, hàng hóa nhập khẩu trước khi đưa hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam theo các chỉ tiêu thông tin tại Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu tại mẫu BKTTHH/2021/NK ban hành kèm công văn này thông qua hệ thống.

Tuy nhiên, tại thời điểm Công văn 119/TCHQ-GSQL ban hành, hệ thống khai báo, tiếp nhận, xử lý và trả kết quả cho người khai chưa được hỗ trợ nên người khai thực hiện nộp 01 bản chính bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu bằng bản giấy cho Chi cục Hải quan cửa khẩu.

Để hỗ trợ và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan cho biết đã chỉ đạo Cục Giám sát quản lý về Hải quan phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan xây dựng và hoàn thiện Hệ thống khai báo, tiếp nhận, xử lý bản kê thông tin hàng hoá nhập khẩu và bổ sung một số các chức năng hỗ trợ người dùng.

Cùng với đó, cơ quan hải quan có thể thực hiện công tác quản lý, giám sát phương tiện vận tải nhập cảnh, hàng hoá nhập khẩu đưa vào đưa ra khu vực cửa khẩu.

 

Cục Giám sát quản lý về Hải quan phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan xây dựng hoàn thiện Hệ thống khai báo, tiếp nhận, xử lý bản kê thông tin hàng hoá nhập khẩu. Hệ thống có những ưu điểm vượt trội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện khai báo điện tử, giảm thời gian thông quan, giảm chi phí và nhân lực cho cả doanh nghiệp cũng như cơ quan hải quan.

"Hệ thống có những ưu điểm vượt trội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện khai báo điện tử, giảm thời gian thông quan, giảm chi phí và nhân lực cho cả doanh nghiệp cũng như cơ quan hải quan", Tổng cục Hải quan đánh giá.

Tham gia lớp tập huấn là 43 công chức hải quan tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh như Hoành Mô, Bắc Phong Sinh, Vạn Gia, Hòn Gai, Móng Cái, Cẩm Phả….. có liên quan đến nghiệp vụ kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, giám sát hàng hóa và đại diện 50 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh buổi tập huấn.
Quang cảnh buổi tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các doanh nghiệp được hướng dẫn triển khai việc khai báo, tiếp nhận, kiểm tra và xác nhận bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử của Tổng cục Hải quan.

Cùng với đó, doanh nghiệp cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản liên quan đến 3 nội dung: giới thiệu về phần mềm khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận bản kê thông tin hàng hóa điện tử dự kiến được triển khai chính thức trên toàn quốc; hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử tại các khâu nghiệp vụ; tiếp nhận, trao đổi những tình huống, vướng mắc phát sinh liên quan.