09:36 20/01/2010

Cổ tức của DPM năm 2009 tối thiểu 20%

Tú Uyên

Năm 2009, Tổng công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM-HOSE) dự kiến chia lợi tức tối thiểu là 20%

DPM đề ra các chỉ tiêu năm 2010 với sản lượng sản xuất ước đạt 740 ngàn tấn urea và tham gia kinh doanh xuất nhập khẩu khoảng hơn 200.000 tấn phân bón các loại.
DPM đề ra các chỉ tiêu năm 2010 với sản lượng sản xuất ước đạt 740 ngàn tấn urea và tham gia kinh doanh xuất nhập khẩu khoảng hơn 200.000 tấn phân bón các loại.
Với kết quả lợi nhuận đạt 1.470 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch và doanh thu đạt 6.660 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch 2009, Tổng công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM-HOSE) dự kiến chia lợi tức tối thiểu là 20%. Đây là thông tin vừa được DPM công bố vào ngày 19/1/2010.

DPM đề ra các chỉ tiêu năm 2010 với sản lượng sản xuất ước đạt 740 ngàn tấn urea và tham gia kinh doanh xuất nhập khẩu khoảng hơn 200.000 tấn phân bón các loại. Dự báo tăng trưởng năm 2010 sẽ tiếp tục đạt mức cao cả về doanh thu và lợi nhuận.

Theo dự báo, tổng nhu cầu urea trong quý 1/2010 của cả nước vào khoảng 600.000 tấn, trong khi năng lực sản xuất và hàng tồn kho hiện tại của các doanh nghiệp là trên 670.000 tấn, đảm bảo nhu cầu của thị trường.

Riêng DPM, trong quý 1 nhà máy Đạm Phú Mỹ sẽ sản xuất khoảng 195.000 tấn urea cộng với lượng hàng dự trữ sẽ có khả năng cung ứng khoảng hơn 270.000 tấn phân bón ra thị trường.

Ông Phan Đình Đức, Tổng giám đốc công ty, cho biết: “Trên thị trường thế giới, các chi phí đầu vào cho sản xuất urea được dự báo sẽ có xu hướng tăng từ đầu năm 2010 tại hầu hết những khu vực sản xuất urea chính nhập khẩu về Việt Nam như Trung Quốc và vùng Biển Đen. Ngoài ra, thuế nhập khẩu urea từ Trung Quốc sẽ tăng từ 7% lên 110% sau 31/1/2010 khi Trung Quốc vào vụ.

Đối với thị trường trong nước, chi phí sản xuất từ điện, than... dự báo sẽ tăng. Những nhân tố này dẫn đến xu hướng tạo nên một mặt bằng giá mới thời gian tới. Hiện tại, các nhà sản xuất đã đẩy giá chào lên khá cao với các hợp đồng mua/bán tương lai”.