08:55 15/11/2016

Cử tri hỏi cụ thể, nhiều bộ trả lời rất chung chung

Nguyên Vũ

Giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của bộ trưởng

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
Cử tri yêu cầu các cơ quan nhà nước phải giải quyết các vấn đề cụ thể đang gây bức xúc nhưng nội dung trả lời lại rất chung chung chưa rõ ràng, không có lộ trình biện pháp cụ thể giải quyết.

Nhận xét này được nêu tại báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá 13.

Quốc hội khoá 14 đã nghe báo cáo này trước khi bắt đầu các phiên chất vấn và trả lời chất vấn từ sáng 15/11.

Theo kết quả giám sát, toàn bộ 914 kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu giải quyết và tính đến hết ngày 30/9/2016 đã có đầy đủ 914 văn bản trả lời gửi đến các cử tri đúng quy định (đạt tỷ lệ 100%).

Nhưng, đó chỉ là biểu hiện về mặt số lượng. Về chất lượng thì Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, một số bộ, cơ quan ngang bộ vẫn còn có hiện tượng quá chú trọng tới việc trả lời kiến nghị của cử tri (để tránh tồn đọng) mà chưa quan tâm thỏa đáng tới việc giải quyết các kiến nghị cử tri. 

Thực tế còn hiện tượng né tránh những kiến nghị của cử tri cần phải tiếp thu để xử lý, giải quyết hoặc để ban hành, bổ sung, sửa đổi thay thế chính sách pháp luật có liên quan, thì lại chỉ được trả lời dưới dạng thông tin, giải trình tới cử tri. Có những kiến nghị cần tổ chức thanh tra, kiểm tra, kết luận để có căn cứ trả lời cử tri, nhưng chưa được thanh tra, kiểm tra đã có văn bản trả lời cử tri.

Ngoài ra, còn có những trả lời kiến nghị cử tri không đúng với nội dung mà cử tri hỏi nên sau khi nhận được văn bản trả lời nhiều trường hợp lại tiếp tục có kiến nghị.

Các bộ có câu trả lời chung chung được điểm danh tại báo cáo, chẳng hạn như trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về bố trí vốn từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để tiếp tục thực hiện các dự án bị đình hoãn còn dang dở.

Đó còn là trả lời của Bộ Công Thương về quản lý thị trường, phòng chống hàng giả, gian lận thương mại, về trách nhiệm trong triển khai thực hiện dự án đầu tư mở rộng khu gang thép Thái Nguyên.

Đó cũng còn là trả lời của Bộ Nội vụ về chính sách thu hút người tài, trả lời của Bộ Y tế về nội dung quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; trả lời của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về xử lý vi phạm phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng. Hay là trả lời của Bộ Tài nguyên và môi trường về xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản, khai thác cát, đá, sỏi trái pháp luật...

Đáng chú ý là trong kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp trước đến nay vẫn còn tồn đọng 142 kiến nghị chưa được giải quyết. Trong đó một số bộ còn tồn đọng nhiều như  Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đều là 29 kiến nghị, Bộ Tài chính 24 kiến nghị, Bộ Giáo dục và đào tạo là 11, Bộ Lao động, thương binh và xã hội là 8...

Cơ quan giám sát kiến nghị Chính phủ, xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của bộ trưởng, trưởng ngành.

Măt khác, Chính phủ cần quan tâm để sớm ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, trong đó cần xác định rõ sự phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; có hình thức xử lý đối với cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri, để cử tri kiến nghị bức xúc, kéo dài qua nhiều kỳ họp. 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, tiến hành rà soát, giải quyết dứt điểm 142 kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể giải quyết dứt điểm. 

Trong đó, đặc biệt quan tâm giải quyết bốn vấn đề mà nhiều cử tri quan tâm đã kiến nghị qua một số kỳ họp Quốc hội.

Một là, tính ổn định của các phương án tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông trung học và xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Hai là vấn đề vi phạm pháp luật và các biến tướng trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Ba, vấn đề xây dựng thương hiệu nông sản, thực phẩm hỗ trợ nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, có chính sách đột phá trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Bốn là vấn đề quản lý và xử lý các sai phạm trong khai thác tài nguyên khoáng sản, chặt phá rừng trái phép.