13:42 08/07/2021

Cục thuế Hà Nội chỉ đích danh 916 doanh nghiệp “chây ì” nợ thuế

Ánh Tuyết

Cục thuế TP Hà Nội vừa công khai nợ thuế đối với 916 người nộp thuế, với tổng số nợ tính đến thời điểm 31/5/2021 là 397,4 tỷ đồng...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cụ thể, có 165 người nộp thuế nợ khó thu với số nợ 42,2 tỷ đồng. Đứng đầu trong danh sách này là Công ty Cổ phần Giải pháp Kỹ thuật Viễn thông (mã số thuế: 0104778718) nợ gần 9 tỷ đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Giải trí Thùy Linh (mã số thuế: 0104609935) với số tiền nợ gần 5 tỷ đồng…

17 người nộp thuế nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất công khai lần đầu với số nợ 94,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty Kỹ thuật Điện thông (mã số thuế: 0100100777) phát sinh nợ trên 44 tỷ đồng, chiếm đến 46% tổng số nợ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thăng Long (mã số thuế: 0100238461) nợ gần 12 tỷ đồng, Công ty Cổ phần giấy gỗ Hà Đông (mã số thuế: 0500443391) nợ 13,4 tỷ đồng…

Danh sách người nộp thuế nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất công khai lần đầu, kỳ đăng công khai tháng 7/2021.
Danh sách người nộp thuế nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất công khai lần đầu, kỳ đăng công khai tháng 7/2021.

Trong danh sách 734 người nộp thuế nợ thuế phí và tiền chậm nộp liên quan với số nợ 260,9 tỷ đồng; Công ty Cổ phần SIC Hà Nội (mã số thuế: 0101066215) nợ trên 28 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long Việt (mã số thuế: 0101358899) nợ trên 18,7 tỷ đồng…

 

Trong giai đoạn người nộp thuế phải chống đỡ nhiều thiệt hại do dịch bệnh gây ra, ưu tiên các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế đòi hỏi sự mềm dẻo, thuyết phục và sáng tạo. Nhưng cần sự quyết tâm, quyết đoán để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Bộ Tài chính, Tổng cục thuế và Thành phố giao.

Cục thuế TP Hà Nội nhấn mạnh, chủ dự án, doanh nghiệp nêu trên sớm thu xếp được nguồn Tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

Bước sang năm 2021, đặc biệt là những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh trên cả nước và Thủ đô tiếp tục diễn biến phức tạp, gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo áp lực cho công tác thu ngân sách Nhà nước nói chung và công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng nói riêng.

Để triển khai nhiệm vụ được giao, Cục thuế TP Hà Nội đã giao chỉ tiêu tới từng đơn vị, từng lãnh đạo, từng cán bộ thuế để xác định rõ nhiệm vụ chính trị phải phấn đấu thực hiện. Triển khai công tác thu nợ trong tình hình dịch bệnh, Cục thuế TP Hà Nội đã tập trung các giải pháp phòng chống dịch cùng với các biện pháp tháo gỡ khó khăn, gia hạn cho người nộp thuế một cách kịp thời theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục thuế.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin nợ thuế; tham mưu Ủy ban nhân dân các địa bàn quận, huyện, thị xã thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng.

Đồng thời, dự báo các trường hợp có khả năng tăng nợ để đôn đốc kịp thời, ngăn chặn nợ mới phát sinh. Đặc biệt, triển khai thực hiện khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Chính Phủ, Luật quản lý thuế số 38/QH14 một cách đồng bộ, có hệ thống.

Bên cạnh việc phối hợp với chính quyền địa phương, với các sở ban ngành áp dụng biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo quy định đối với các đơn vị nợ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, Cục Thuế Hà Nội thường xuyên đăng công khai thông tin nợ thuế theo quy định đối với các đơn vị nợ đọng lớn, chây ì trên địa bàn.