16:29 05/04/2011

Cuối tháng 5 chốt danh sách các trường đại học thí điểm di dời

Bảo Anh

Các bộ ngành liên quan phải chốt danh sách các trường đại học, cao đẳng thí điểm di dời tại Hà Nội và Tp.HCM vào cuối tháng 5 tới

Việc di dời các trường đại học, cao đẳng ra ngoại thành nhằm giảm áp lực về hạ tầng, giao thông cho nội đô.
Việc di dời các trường đại học, cao đẳng ra ngoại thành nhằm giảm áp lực về hạ tầng, giao thông cho nội đô.
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa yêu cầu các bộ ngành liên quan lựa chọn danh sách các trường đại học, cao đẳng thí điểm di dời tại Hà Nội và Tp.HCM.

Theo đó, chậm nhất là đến cuối tháng 5/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải báo cáo Thủ tướng danh sách các trường đại học, cao đẳng tại hai địa phương trên thực hiện thí điểm việc di dời nhằm giảm tải áp lực về hạ tầng, giao thông cho khu vực nội thành.

Trước đó, vào đầu tháng 2 vừa qua, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện nhân đã yêu cầu từ ngày 15/4 đến hết tháng 5/2011, các trường đại học, cao đẳng thuộc hai vùng trên sẽ phải đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch di dời.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội và Tp. HCM tổ chức họp với các trường đại học, cao đẳng thuộc hai vùng để lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo quy hoạch và hoàn thiện, trình Thủ tướng trước 15/4.

Sau khi quy hoạch trên được Thủ tướng phê duyệt, các bộ và địa phương liên quan có trách nhiệm xác định cụ thể lộ trình để triển khai thực hiện ngay từ năm 2011.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý công tác thông tin, tuyên truyền về các quy hoạch và việc di dời các trường phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác làm cho xã hội thấy rõ được lợi ích trước mắt và lâu dài của việc di dời các trường đại học, cao đẳng.

Vào đầu tháng 2/2011, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng, thành phố Hà Nội cũng đã lên kế hoạch sơ bộ di dời 12 cơ sở giáo dục ra ngoại thành, bao gồm: Đại học Công đoàn, Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Răng Hàm Mặt, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Xây dựng, Đại học Y Hà Nội, Đại học Y tế công cộng, Viện Đại học Mở Hà Nội, Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Cao đẳng Y tế Hà Nội.