14:01 27/09/2022

Đông Anh: 20.275 hồ sơ về đất đai được tiếp nhận từ tháng 1-7/2022

Thanh Xuân

Từ ngày 1/1/2022-31/7/2022, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Đông Anh đã tiếp nhận 20.275 hồ sơ về chuyển quyền, cấp đổi giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận lần đầu cho đất ở. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết là: 20.196; số hồ sơ đang giải quyết: 79…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Huyện Đông Anh thông tin, tính từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/7/2022 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện đã thực hiện các thủ tục tham mưu cho UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 139 hồ sơ. Trong đó 109 hồ sơ đất ở, 30 hồ sơ đất nông nghiệp, không có hồ sơ chậm muộn, quá hạn. Ngoài ra cũng phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai huyện hướng dẫn 140 cơ sở tín ngưỡng kê khai hồ sơ đăng ký đất đai, để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cũng thời gian nêu trên, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Đông Anh còn tiếp nhận 20.275 hồ sơ về chuyển quyền, cấp đổi giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận lần đầu cho đất ở. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết là: 20.196; số hồ sơ đang giải quyết: 79; số hồ sơ quá hạn: 169.

Còn tổng số hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện mà Văn phòng tiếp nhận là 140 hồ sơ, trong đó số hồ sơ chưa được cấp giấy chứng nhận là 138 hồ sơ. Lý do đưa ra cho vấn đề chậm muộn, quá hạn khi giải quyết hồ sơ là do có sự sai lệch giữa giấy Chứng nhận và thực tế, nên cần xác minh, làm rõ; nhiều cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng chung với khuôn viên nhà văn hóa địa phương, hiện trạng sử dụng đã thay đổi nhiều so với hồ sơ địa chính, gây khó khăn khi xác định ranh giới cụ thể.

Nhằm đạt hiệu quả cao đối với việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh Lê Trung Kiên yêu cầu:

Các đơn vị liên quan cần làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện, từng bước tháo gỡ khó khăn, thực hiện đúng, đủ các trình tự giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền đơn vị mình phụ trách. Chủ động phối hợp có hiệu quả với các địa phương tháo gỡ vướng mắc, rà soát hồ sơ, thủ tục, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện giấy tờ pháp lý, nhanh chóng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và các tổ chức đảm bảo thời gian quy định.

Quá trình tổ chức thực hiện cần đưa ra kế hoạch, mục tiêu cụ thể, đồng thời thường xuyên báo cáo để lãnh đạo UBND huyện nắm bắt được và có chỉ đạo kịp thời, đảm bảo tính thống nhất.

Được biết, hiện nay huyện Đông Anh đang tập trung cao độ thực hiện và cơ bản hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt; duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt thuộc Đề án đầu tư, xây dựng huyện Đông Anh thành quận và các đề án thành phần.

Theo đó, trong 9 tháng năm 2022, UBND huyện đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn và có các giải pháp linh hoạt, phù hợp. Vì vậy, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được kết quả cao, khả quan trên các lĩnh vực. Nổi bật là Chỉ số cải cách hành chính của huyện liên tục tăng lên qua các năm và hiện đứng thứ 8/30 quận, huyện. Đây là cơ sở quan trọng để huyện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng liên quan đến lĩnh vực đất đai, địa phương nêu, sau các kỳ họp thứ 2, thứ 4 HĐND huyện khóa XX và phiên giải trình tại Kỳ họp lần thứ 20 HĐND huyện khóa XIX, việc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng được chính quyền các xã, thị trấn vào cuộc quyết liệt để xử lý nghiêm vi phạm. Qua đó, số vụ vi phạm có xu hướng giảm dần về cả số lượng và mức độ.