17:45 25/07/2022

Gần 7.000 cơ sở khám chữa bệnh tra cứu thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân

Phúc Minh -

Sau gần 5 tháng triển khai thí điểm việc khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp, toàn quốc đã có 6.856 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân…

Khám chữa bệnh bằng căn cước công dân. Ảnh - Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Khám chữa bệnh bằng căn cước công dân. Ảnh - Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 25/7 cho biết, cơ quan này đã triển khai ứng dụng trên nền tảng thiết bị đi động “VssID - Bảo hiểm xã hội số”, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy và sổ bảo hiểm y tế giấy.

Ứng dụng này giúp người dân, người lao động chủ động quản lý các thông tin khám chữa bệnh, trực tiếp giám sát để đảm bảo quyền lợi người tham gia, đảm bảo sự công khai, minh bạch của các cơ quan, tổ chức thực hiện chính sách.

Từ ngày 1/6/2021, người dân trên toàn quốc được sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID khi đi khám chữa bệnh thay thế cho việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy.

Kết quả, tính đến ngày 19/7/2022, trên toàn quốc đã có khoảng 26.322.237 tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được đăng ký, phê duyệt (dùng để đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID), trong đó có 713.018 người với 1.299.323 lượt sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Việc khám chữa bệnh thông qua hình thức sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID đã giảm thời gian kê khai thông tin và đối chiếu dữ liệu khi khám chữa bệnh, hạn chế việc phải làm thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế giấy, giúp người tham gia không lo mất, hỏng thẻ bảo hiểm y tế giấy như trước đây…

Bên cạnh đó, nhằm đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải mang nhiều loại giấy tờ khi đi khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an (trực tiếp là Cục C06) triển khai thực hiện việc xác thực thông tin công dân, triển khai sử dụng căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Hiện nay, về cơ bản người dân đã có thể sử dụng căn cước công dân để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Sau gần 5 tháng triển khai thí điểm việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp, tính đến ngày 19/7/2022, toàn quốc đã có 6.856 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân, với 335.647 lượt tra cứu thành công phục vụ việc khám chữa bệnh bảo hiêm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp.