18:20 27/04/2021

Gần 87 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 88,9% dân số

Thanh Xuân

Đây là kết quả đạt được do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác định công tác truyền thông là một nhiệm vụ trọng tâm

 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu khai mạc hội nghị.
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Ngày 27/4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông năm 2021 kết nối 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hơn 700 điểm cầu các quận, huyện trong cả nước.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết quý 1/2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội là gần 16 triệu người, đạt 32,4% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó có: gần 14,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trên 1,1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, lần lượt giảm 1,05% và 2,17% so với hết năm 2020.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp gần 13,2 triệu người, đạt 26,7% lực lượng lao động trong độ tuổi, giảm 1,15% so với hết năm 2020.

Bảo hiểm y tế gần 87 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,9% dân số, giảm 1,24% so với hết năm 2020.

Năm 2021, công tác truyền thông đã được triển khai tích cực, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt công tác truyền thông về ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp triển khai đồng bộ. 

Qua đó đã có gần 4,5 triệu lượt tải, cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng, với trên 3,72 triệu hồ sơ hợp lệ được duyệt, đạt 14,665 % so với tổng chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch số 818/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội  Việt Nam. Mục tiêu đến ngày 31/12/2021 có 25.358.667 người cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Chủ trì Hội nghị, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần đổi mới toàn diện nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền.

Tập trung tuyên truyền, vận động trực tiếp vào các nhóm đối tượng tiềm năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Quyết liệt triển khai, vận động, tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số. Tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tham gia.

Hội nghị đánh giá, công tác truyền thông chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của ngành đã được triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời từ Trung ương đến địa phương ngay từ năm 2020.

Ở Trung ương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức trên 120 hội nghị tập huấn, hội thảo, tọa đàm, đối thoại, tư vấn...

Tại địa phương, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp với các sở ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức trên 26.000 hội nghị tập huấn, tư vấn, đối thoại... tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện cho khoảng trên 1,4 triệu lượt người tham gia.

Tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí tại địa phương thực hiện trên 100.000 tin, bài, phóng sự, các cuộc phỏng vấn, các phim tài liệu, chuyên mục, chuyên đề, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, đối thoại tư vấn trực tiếp, show truyền hình về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.