16:17 25/08/2021

Giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

Vũ Phong

Mức phí được điều chỉnh giảm trong quãng thời gian từ 1/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 13/2021/TT-NHNN, nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN về biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, Thông tư 13 được xây dựng với bố cục gồm 3 Điều. Trong đó, Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN; Điều 2 quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện; Điều 3 nói về điều khoản thi hành.

Điểm nổi bật nhất của Thông tư là từ ngày 1/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022, "phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng" và "phí dịch vụ thanh toán trong nước" nằm trong biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Thông tư này được giảm 50%.

Được biết, việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 13 nhằm tiếp tục chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 vượt qua khó khăn.

Cụ thể, thời gian qua, để góp phần tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các văn bản để thực hiện điều chỉnh giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (áp dụng đến hết ngày 30/6/2021).

Đồng thời, cơ quan này cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện giảm phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, để tiếp tục chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn và góp phần triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, từ ngày 1/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022 như đã quy định tại Thông tư 13.