17:43 07/09/2022

Hà Nội: Gần 372.000 lao động đã nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Phúc Minh -

Đến hết 5/9, toàn TP. Hà Nội có 20.794 lượt doanh nghiệp, với 371.638 lượt lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, với số tiền hơn 194 tỷ đồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đến ngày 5/9, toàn thành phố có 20.794 lượt doanh nghiệp, với 371.638 lượt lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, với số tiền hơn 194 tỷ đồng.

Trong đó, đối với chính sách hỗ trợ lao động đang làm việc trong doanh nghiệp (mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng), đã có 16.789 lượt doanh nghiệp được giải ngân (đạt 100% so với số doanh nghiệp đã được phê duyệt), với 369.235 lượt người lao động được phê duyệt và đã có 355.053 lượt người lao động được giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà.

Đối với chính sách hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động (mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng), đã có 4.005 lượt doanh nghiệp được giải ngân (đạt 100% so với số doanh nghiệp đã được phê duyệt), với 16.823 lượt người lao động được phê duyệt và đã có 16.585 lượt người lao động được giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà.

Như vậy, TP. Hà Nội đã đạt 96,4% số tiền giản ngân/số phê duyệt và đạt 116,5% số tiền giải ngân so với số dự kiến. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, thời gian qua, thành phố đã triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 08/QĐ-TTg, Sở đã phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn.

Để tổ chức triển khai kịp thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 4 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

30/30 quận, huyện, thị xã; Bảo hiểm xã hội thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất thành phố đã ban hành kế hoạch và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.

Cũng theo Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, hiện nay, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội vẫn đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đến các chủ cơ sở thuê trọ.

Đồng thời, các đơn vị chỉ đạo các cơ sở và người cho thuê trọ, thuê nhà tạo điều kiện cho người lao động trong việc xác nhận tình trạng đang thuê nhà, thuê trọ. Các quận, huyện, thị xã tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ, đáp ứng sự mong chờ của người lao động.