15:35 27/05/2022

Hà Nội thành lập Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc

Thanh Xuân -

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1729/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội….

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Phòng Quản lý và giám sát các dự án quy hoạch xây dựng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP.Hà Nội.

Theo Quyết định, Ban có chức năng giúp Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc thực hiện tổ chức lập theo nhiệm vụ của thành phố giao và uỷ quyền của Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc đối với các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, danh mục những công trình kiến trúc có giá trị, quy chế quản lý kiến trúc…

Cụ thể, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc có nhiệm vụ: tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện; quy hoạch xây dựng khu chức năng (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết); quy hoạch đô thị (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật); thiết kế đô thị, phương án tuyến và vị trí công trình xây dựng theo tuyến, cắm mốc giới, chương trình phát triển đô thị, đề án nâng cấp đô thị, danh mục công trình kiến trúc có giá trị, quy chế quản lý kiến trúc...

Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao từ bước chuẩn bị lập nhiệm vụ, lập dự toán, phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu đơn vị tư vấn, đơn vị thực hiện; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng với các nhà thầu... cho đến khi kết thúc hợp đồng, công bố bàn giao, lưu trữ; tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch; thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội; tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Đồng thời, tham mưu và phối hợp các phòng chuyên môn của Sở Quy hoạch-Kiến trúc tổ chức thực hiện kế hoạch các đề tài nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin tư liệu, khai thác hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về quy hoạch dưới hình thức cung cấp dịch vụ công; Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn tổ chức quản lý đồ án, chương trình, đề án... thuộc lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, phát triển đô thị;

Tổ chức triển khai một số công tác thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn thành phố theo phân cấp, ủy quyền của Sở, bao gồm: tổ chức công bố, công khai hồ sơ quy hoạch, thiết kế đô thị, hồ sơ phương án tuyến và vị trí công trình xây dựng theo tuyến, chương trình phát triển đô thị, quy chế quản lý kiến trúc; cung cấp thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ, số liệu hạ tầng kỹ thuật, giới thiệu địa điểm xây dựng;

Tổ chức công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch; tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa; quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản... của Ban theo quy định của pháp luật.