18:00 15/03/2023

Hải Dương hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Nhật Dương -

Tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh...

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Chiều 15/3, tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, kết hợp triển lãm thành tựu xây dựng nông thôn mới và trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự chương trình. 

100% XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương, ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã đạt được những kết quả quan trọng, bộ mặt nông thôn đã có những khởi sắc rõ rệt, hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện, cơ cấu nội ngành nông nghiệp chuyển dịch tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Đến nay, 100% các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; 43/178 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hải Dương là tỉnh thứ 5 trong toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2011 - 2021 tổng kinh phí để thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh là 58,4 nghìn tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách chỉ chiếm 20,1%, còn lại là nguồn vốn đóng góp của nhân dân và hỗ trợ của doanh nghiệp.

Hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn đã có những đổi thay vượt bậc, ngày càng đồng bộ, khang trang. Tỷ lệ hộ sử dụng điện từ nguồn điện lưới quốc gia đạt 100%.

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ; tốc độ cơ giới hóa sản xuất tăng nhanh, giúp giảm tổn thất và chi phí trong sản xuất. Nhiều mô hình liên kết trong sản xuất được hình thành, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Chương trình OCOP được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực, hiện toàn tỉnh đã có 234 sản phẩm OCOP được chứng nhận, dự kiến đến năm 2025 có thêm 250-300 sản phẩm được công nhận.

Các chương trình, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp được triển khai có hiệu quả và được người dân, doanh nghiệp hưởng ứng tích cực, đã góp phần giải quyết việc làm cho lao động, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Năm 2022, thu nhập người dân nông thôn tăng 3,77 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 đạt 1,69% (năm 2010 là 12,2%).

Công tác bảo vệ môi trường nông thôn đã có bước đột phá lớn, nhất là vấn đề xử lý rác thải khu dân cư và cải tạo cảnh quan nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp. Đến nay 100% hộ dân được sử dụng nước nước sạch theo quy định; 99,6% hộ gia đình có nhà vệ sinh, nhà tắm đạt tiêu chuẩn; tỉ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt 99,8%. Tỉ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại  khu vực nông thôn đạt khoảng 85%...

Thủ tướng tham quan gian hàng với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh Hải Dương.
Thủ tướng tham quan gian hàng với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh Hải Dương.

Hải Dương đặt mục tiêu đến năm 2025, có 107 xã, chiếm 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 36 xã, chiếm 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thu nhập hình quân người dân nông thôn đạt từ 76-80 triệu đồng/người/năm.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, bảo đảm sau khi rà soát 100% số xã đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 và hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh. Đối với những xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu có đủ điều kiện nâng cấp lên đô thị, đồng thời nằm trong chương trình phát triển đô thị, tiếp tục triển khai, thực hiện xây dựng xã nông thôn mới gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa.

HƯỚNG ĐẾN NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI, NÔNG DÂN VĂN MINH 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương cho rằng, tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững; thu nhập của người dân chưa tương xứng với tăng trưởng kinh tế; doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn chưa nhiều; các chỉ tiêu về sản xuất, môi trường chưa thật sự bền vững.

Về kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tỉnh phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (dự kiến 107 xã); 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (dự kiến 36 xã); 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; năm 2025 thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt ít nhất từ 76 -80 triệu đồng/người/năm.

Cũng tại lễ công bố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng khẳng định, ngay từ khi bắt tay vào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã nhận thức rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu làm thay đổi toàn diện về kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân khu vực nông thôn.

Mặc dù việc triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống, các tầng lớp nhân dân..., chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng, đạt được những kết quả hết sức phấn khởi.

Kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện theo hướng hiện đại; cơ cấu nội ngành nông nghiệp chuyển dịch tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao; an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn được đảm bảo...

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Nhân dịp này, ông cũng kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đoàn thể trong tỉnh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Hiệu quả của chương trình là động lực tích cực để nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn, góp phần hoàn thành sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.