19:02 13/08/2021

Hải Phòng tiếp tục bổ nhiệm, điều động nhiều lãnh đạo chủ chốt

Hoàng Long

Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cơ quan, sở, ngành trực thuộc...

Bí Thư thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang phát biểu tại hôi nghị
Bí Thư thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang phát biểu tại hôi nghị

Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cơ quan, sở, ngành trực thuộc.

Theo đó, ông Phạm Hưng Hùng, Ủy viên Thành ủy, Chánh văn phòng UBND thành phố Hải Phòng được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng Thành ủy Hải Phòng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thành ủy Hải Phòng cũng điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Dương, Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Hải Phòng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng thời, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức các Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại văn phòng UBND thành phố, Sở Xây dựng và Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Chánh văn phòng UBND thành phố được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng UBND thành phố Hải Phòng. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

UBND thành phố Hải Phòng tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia, Bộ Xây dựng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trước đó, ngày 11/8/2021, tại Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hải Phòng khóa XVI, ông Phùng Văn Thanh, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng đã được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

UBND thành phố Hải Phòng cũng tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Bùi Văn Kiệm, Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng Thành ủy Hải Phòng giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Cũng tại Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, ông Lê Quốc Tiến, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.