16:47 08/06/2011

HNX đưa cổ phiếu PVL vào diện cảnh báo

Hà Anh

HNX đưa cổ phiếu PVL vào diện cảnh báo kể từ ngày 8/6, do lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán năm 2010 bị âm hơn 8,3 tỷ đồng

Tòa nhà Nam Đàn Plaza do PVL làm chủ đầu tư.
Tòa nhà Nam Đàn Plaza do PVL làm chủ đầu tư.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (mã PVL-HNX) vào diện cảnh báo, kể từ ngày 8/6/2011.

Theo HNX, lý do là lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2010 của PVL đạt lợi nhuận âm -8.315.926.741 đồng.

HNX cho biết sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu PVL ra khỏi diện bị cảnh báo, sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

Doanh thu thuần quý 1/2011 của PVL đạt 19,28 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -5,16 tỷ đồng. Công ty này đã xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.