13:45 01/07/2017

[Infographic] Đế chế kinh doanh của ông chủ Amazon lớn cỡ nào?

Hoài Thu

Với khối tài sản 84,9 tỷ USD, Jeff Bezos hiện là người giàu thứ hai thế giới, theo Forbes

Jeff Bezos, nhà sáng lập hãng thương mại điện tử khổng lồ Amazon - Ảnh: NYPost.<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
 <w:View>Normal</w:View>
 <w:Zoom>0</w:Zoom>
 <w:TrackMoves></w:TrackMoves>
 <w:TrackFormatting></w:TrackFormatting>
 <w:PunctuationKerning></w:PunctuationKerning>
 <w:ValidateAgainstSchemas></w:ValidateAgainstSchemas>
 <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
 <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
 <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:A
Jeff Bezos, nhà sáng lập hãng thương mại điện tử khổng lồ Amazon - Ảnh: NYPost.<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves></w:TrackMoves> <w:TrackFormatting></w:TrackFormatting> <w:PunctuationKerning></w:PunctuationKerning> <w:ValidateAgainstSchemas></w:ValidateAgainstSchemas> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:A