15:30 27/04/2022

Kiến nghị dừng dạy chương trình THPT trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thanh Xuân -

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản xin ý kiến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT được tổ chức giảng dạy tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên. Tuy nhiên để thực hiện theo yêu cầu tại công văn số 1151/VPCP-KGVX ngày 23/2/2022 của Văn phòng Chính phủ, Bộ sẽ chỉ đạo việc thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT theo hướng:

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh từ năm học 2021-2022 trở về trước, đang giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT thì cho phép các cơ sở này tiếp tục dạy học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải thực hiện đúng Chương trình giáo dục thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm về đội ngũ giáo viên, về cơ sở vật  chất và các điều kiện khác để đảm bảo chất lượng, hiệu quả chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Còn hiện nay, Bộ đang xây dựng thông tư ban hành chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, đảm bảo cùng chuẩn đầu ra của các khối lớp và thực hiện đồng bộ với chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023.

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 28 của Luật Giáo dục 2019, chương trình giáo dục phổ thông phải được thực hiện với thời lượng đầy đủ trong ba năm học cho các khối lớp 10, 11, 12. Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT cũng phải thực hiện với thời lượng đủ ba năm học, nhưng được thực hiện một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện của địa phương, điều kiện của học viên về hình thức tổ chức dạy học, địa điểm… để đáp ứng nhu cầu của người học. 

Trong khi đó khoản 2, Điều 33, Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 quy định “thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp THCS trở lên là từ 1 đến 2 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc ngành nghề đào tạo”. Do đó, học sinh tốt nghiệp THCS học trung cấp nghề chỉ học trong thời gian từ 1 đến 2 năm, không thể vừa hoàn thành chương trình đào tạo trung cấp, vừa hoàn thành chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Mặt khác trong quy định tại khoản 3 Điều 45 của Luật Giáo dục 2019, học viên học hết chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT không dự thi tốt nghiệp THPT hoặc thi không đạt yêu cầu thì được người đứng đầu trung tâm giáo dục thường xuyên cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Điều này là không thể nếu trung tâm giáo dục thường xuyên không dạy học viên.

Vì vậy đối với những khóa học của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh từ năm học 2022-2023, để đảm bảo thực hiện được các chương trình học, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người học cũng như các quy định hiện hành, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT phải phối hợp với các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên để tổ chức dạy học.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang tích cực rà soát, hoàn thiện để ban hành Thông tư quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian sớm nhất.