00:09 12/02/2010

Lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước công trình thủy điện Lai Châu

Thủ tướng vừa quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu

Công trình thủy điện Lai Châu.
Công trình thủy điện Lai Châu.
Thủ tướng vừa quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc giữ chức Chủ tịch Hội đồng. Phó chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hội đồng gồm có các ủy viên là thứ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ như: Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài chính, Tư pháp, Quốc phòng, Công an, Ủy ban Dân tộc,...; Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu.

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu: trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định đầu tư; yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan đến dự án đầu tư để phục vụ công tác thẩm định; được mời các tổ chức tư vấn, chuyên gia trong nước tham gia thẩm định hay phản biện dự án;...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định. Cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và gửi hồ sơ dự án đến các thành viên Hội đồng, lập và trình kế hoạch thẩm định; tổng hợp các ý kiến thành viên Hội đồng, đề xuất trình Chủ tịch hội đồng xem xét, quyết định những vấn đề cần xử lý trong quá trình thẩm định; chuẩn bị các chương trình, nội dung, dự kiến các nội dung kết luận và biểu quyết, mời họp, tài liệu và phương tiện làm việc cho các phiên họp của Hội đồng;...

Tập đoàn Điện lực Việt Nam được giao có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định dự án, quản lý kinh phí hoạt động của Hội đồng.

Hội đồng tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Hoàng Gia (Chinhphu.vn)