17:08 02/12/2022

Lộ diện 10 khoản thu, sắc thuế vượt xa dự toán sau 11 tháng

Trâm Anh -

Tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng vượt 16,1% so với dự toán. Trong 10 khoản thu, sắc thuế vượt dự toán, các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh ở 3 khu vực kinh tế, chiếm 52% dự toán tổng số thu nội địa cũng đạt kết quả thu khả quan...

Hiện còn 2 khoản thu vẫn chưa đảm bảo tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường và thu cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Hiện còn 2 khoản thu vẫn chưa đảm bảo tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường và thu cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022 ước đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, vượt 16,1% so với dự toán và tăng 17,4% so cùng kỳ năm 2021 (trong đó, ngân sách trung ương đạt 114,9% dự toán; ngân sách địa phương đạt 117,4% dự toán). 

Trong đó, thu nội địa đạt 110,5% dự toán, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô vượt 144,6% dự toán, tăng 77,6% so với cùng kỳ, dựa trên cơ sở giá dầu bình quân khoảng 105,2 USD/thùng, tăng 45,2 USD/thùng so dự toán.

Còn thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 132,4% dự toán, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhìn nhận nguyên nhân giúp thu ngân sách nhà nước 11 tháng vượt xa so với dự toán, Bộ Tài chính cho rằng chủ yếu do hoạt động kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng khả quan khi GDP 9 tháng đã tăng 8,83%; tổng mức bán lẻ 11 tháng tăng 17,5%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,6%, xuất khẩu tăng 13,4%, xuất siêu 10,6 tỷ USD...

Bên cạnh đó, giá dầu và một số hàng hóa, nguyên liệu đầu vào tăng cao đã góp phần tăng thu từ dầu thô và từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Cùng với đó, "cơ quan thuế, hải quan cũng tăng cường quản lý thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn từ hóa đơn điện tử để truy dấu gian lận, rà soát những nguồn thu có tiềm năng nhưng còn thất thu để đưa vào quản lý, quyết liệt quản lý, chống thất thu, khai thác tăng thu từ hoạt động thương mại điện tử, từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản", Bộ Tài chính phân tích.

Nhờ đó, đến nay có 10 khoản thu vượt dự toán. Cụ thể, thu tiền sử dụng đất đạt 136,1%; thu từ hoạt động sổ xố kiến thiết đạt 110,7%.

Đáng kể, các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh ở 3 khu vực kinh tế, chiếm 52% dự toán tổng số thu nội địa cũng đạt kết quả thu khả quan.

 

Cũng theo Bộ Tài chính, hiện còn 2 khoản thu vẫn chưa đảm bảo tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường, mới đạt 68% dự toán, bằng 76,4% so cùng kỳ. Cùng với đó, thu cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, mới đạt 11% dự toán.

Theo đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 104,3% dự toán, tăng 7,1% so với cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 106,4% dự toán, tăng 10,2%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 111,6% dự toán, tăng 9,2%...

Các khoản thu khác như thuế thu nhập cá nhân, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác... cũng vượt xa dự toán.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng chỉ rõ tổng chi ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt 1.359 nghìn tỷ đồng, bằng 76,2% dự toán, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 64,3% dự toán Quốc hội quyết định đầu năm, đạt 58,33% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, bao gồm cả vốn chương trình mục tiêu năm trước chuyển sang và vốn chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Chi trả nợ lãi đạt 79,8% dự toán. Chi thường xuyên đạt 84,2% dự toán.

Riêng về chi đầu tư phát triển, mặc dù đã có tiến bộ trong những tháng gần đây nhưng tiến độ giải ngân 11 tháng vẫn chậm so yêu cầu, mặc dù số tuyệt đối tăng 14,8% so với cùng kỳ nhưng tỷ lệ mới đạt 58,33% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2021 đạt 63,86%), trong đó giải ngân vốn ngoài nước chỉ đạt 27,99% kế hoạch.

"Có 16 bộ và 29 địa phương tỷ lệ giải ngân đạt trên 60% kế hoạch, trong khi vẫn còn 12 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương tỷ lệ giải ngân vốn đạt dưới 30% kế hoạch vốn được giao", Bộ Tài chính thông tin.

"Các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước 11 tháng được thực hiện theo dự toán, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước", Bộ Tài chính cho hay.

Như vậy, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến hết ngày 25/11 đã thực hiện phát hành 176,07 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 12,91 năm, lãi suất bình quân 3,19%/năm.