13:35 02/05/2021

Malaysia kết luận nhựa polyethylene terephthalate của Việt Nam không bán phá giá

Huyền Vy -

Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia kết luận sản phẩm polyethylene terephthalate có xuất xứ từ Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia và Hàn Quốc không bán phá giá tại Malaysia…

Sản phẩm nhựa polyethylene terephthalate của Việt Nam không bị áp thuế chống bán phá giá tại Malaysia
Sản phẩm nhựa polyethylene terephthalate của Việt Nam không bị áp thuế chống bán phá giá tại Malaysia

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), cho biết Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia (MITI) vừa ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm polyethylene terephthalate (còn được gọi là PET, PETE hoặc PETP hoặc PET-P) có xuất xứ từ Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia và Hàn Quốc.

Theo đó, Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia kết luận rằng hàng khóa nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia và Hàn Quốc không gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất hàng hóa tương tự của Malaysia. Do đó, cơ quan này quyết định chấm dứt vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia và Hàn Quốc đồng thời chấm dứt thuế chống bán phá giá tạm thời và giải chấp các khoản ký quỹ đã nộp.

Trước đó, ngày 28/7/2020, Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia khởi xướng điều tra vụ việc trên cơ sở hồ sơ yêu cầu của ngành sản xuất nội địa. Hàng hóa bị điều tra là sản phẩm nhựa polyethylene terephthalate, có độ nhớt từ 0.7 decilit/gram (dl/g) trở lên, được phân loại theo mã AHTN: 3907.61.00.00, 3907.69.10.00, 3907.69.90.00.

Ngày 28/12/2020, Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia đã ra thông báo kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhựa polyethylene terephthalate có xuất xứ từ Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Theo đó, MITI quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời nhằm ngăn chặn sự thiệt hại của ngành sản xuất trong nước trong vòng 120 ngày, kể từ ngày 26/12/2020. Mức thuế tạm thời được áp dụng từ 0% - 57,75% cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc.