16:12 18/08/2022

Nam Định tiến hành đấu giá 126 thửa đất

Thanh Xuân -

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định vừa có thông báo số 507/TP-TTDVĐGTS về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu đô thị mới phía Nam sông Đào và khu tái định cư Liên Hà 1-TP. Nam Định (Đợt 2). Tổng số thửa đất bán đấu giá là 126 thửa, tổng diện tích là hơn 10.200m2...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong đó, tại Khu tái định cư Liên Hà I có 50 thửa đất có mức giá khởi điểm là 45 triệu đồng/m2; 18 thửa có mức giá khởi điểm là 30 triệu đồng/m2; 10 thửa có mức giá khởi điểm là 25 triệu đồng/m2.

Còn tại Khu đô thị mới phía Nam Sông Đào có 20 thửa đất có mức giá khởi điểm 23 triệu đồng/m2; 20 thửa có giá khởi điểm 21 triệu đồng/m2.

Theo quy định, cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, đồng loạt, 1 vòng đối với từng thửa đất tại cuộc đấu giá. Người tham gia đấu giá chỉ được trả giá đối với các thửa đất mà mình đăng ký, tương ứng với khoản tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ mà mình đã nộp.

Người tham gia đấu giá trả giá theo m2 và nhận đất theo thửa, giá mua 1 thửa đất sẽ bằng giá trúng đấu giá nhân với diện tích thửa đất đó. Người tham gia đấu giá khi đăng ký tham gia đấu giá phải đăng ký cụ thể thửa đất tham gia đấu giá (ghi cụ thể ký hiệu thửa đất). Người trúng đấu giá là người có phiếu trả giá hợp lệ và cao nhất (ít nhất bằng giá khởi điểm).

Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá kéo dài từ ngày 15/8 đến 8/9. Thời hạn nhận tiền đặt trước: 7-8/9/2022. Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức ngày 11/9.

Được biết, vào tháng 12/2021 tại tỉnh Nam Định đã diễn ra hàng loạt cuộc đấu giá đất và thu về khoản tiền chênh lớn so với giá khởi điểm. Điển hình như kết quả cuộc đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đô thị mới phía Nam sông Đào, TP. Nam Định cho thấy, tổng số thửa đất đấu giá thành công là 101/101 thửa. Tổng giá đấu thành công là hơn 286 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá đấu thành công với giá khởi điểm là hơn 93 tỷ đồng.

Tương tự, cuộc đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã Mỹ Thắng, Mỹ Trung, Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc thành công 45/45 lô. Tổng giá khởi điểm là gần 129 tỷ đồng nhưng tổng giá bán là gần 168 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá bán với giá khởi điểm là gần 39 tỷ đồng.

 Để siết chặt công tác đấu giá quyền sử dụng đất, UBND tỉnh Nam Định đã yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo rà soát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

Đồng thời, Sở Tư pháp phải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: rà soát, kiểm tra hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, không để xảy ra trục lợi, đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường theo thẩm quyền;

Đặc biệt, cũng đề nghị công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố Nam Định tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất.