12:05 26/03/2015

NamABank bắt đầu lộ diện ở Eximbank

Duy Nghĩa

Người của NamABank chính thức có mặt trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Eximbank nhiệm kỳ mới

2/6 ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị Eximbank là lãnh đạo đương nhiệm hoặc nguyên lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng Nam Á (NamABank).
2/6 ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị Eximbank là lãnh đạo đương nhiệm hoặc nguyên lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng Nam Á (NamABank).
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến làm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Thông tin công bố cho thấy, 2/6 ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị Eximbank là lãnh đạo đương nhiệm hoặc nguyên lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng Nam Á (NamABank).

Cụ thể, ông Trần Ngọc Tâm, nguyên Phó tổng giám đốc Nam A Bank vừa từ nhiệm ngày 24/3, được 4 cổ đông là tổ chức và 6 cổ đông là cá nhân (với tỷ lệ cổ phần có biểu quyết đề cử 10,39%) đề cử.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ, Tổng giám đốc đương nhiệm của Nam A Bank, được 3 cổ đông tổ chức và 12 cổ đông cá nhân (với tỷ lệ cổ phần có biểu quyết đề cử 10,03%) đề cử.

Một trường hợp được đề cử khác là ông Lê Minh Quốc, biên bản kiểm phiếu cho biết, qua thẩm định sơ bộ các hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Eximbank, Hội đồng Quản trị có nhận xét về trường hợp nhóm cổ đông đề cử cho trường hợp này chưa có xác nhận nắm giữ liên tục 6 tháng của 3 cổ đông cá nhân trong biên bản họp nhóm gửi ngân hàng gồm: Ngô Thị Thu Thảo, Lê Thị Thảo Bạch, Nguyễn Văn Hà.

Cổ đông Ngô Thị Thu Thảo không ghi chính xác số lượng cổ phiếu nắm giữ so với danh sách cổ đông của Eximbank. Cụ thể, trong biên bản họp nhóm ghi 5 triệu cổ phiếu, nhưng theo danh sách cổ đông của ngân hàng thì chỉ có 2 triệu cổ phiếu, chênh lệch thiếu 3 triệu cổ phiếu. Như vậy, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông này chỉ có 9,895%.

Ngoài ra, ở danh sách đề cử bầu vào thành viên Ban Kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ tới cũng có ông Trần Ngọc Dũng, thành viên Ban Kiểm soát của NamABank, được 4 cổ đông tổ chức và 6 cổ đông cá nhân (với tỷ lệ cổ phần có biểu quyết đề cử 10,39%) đề cử.

Trước đó, Eximbank đã có văn bản gửi cổ đông xin ý kiến về việc bầu bổ sung nhân sự cao cấp nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Eximbank nhiệm kỳ mới dự kiến sẽ có 11 thành viên, tăng thêm 1 thành viên so với hiện nay. Trong đó nêu rõ tối thiểu 1/2 tổng số thành viên phải là người không điều hành và thành viên độc lập, có tối thiểu 1 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến được bầu sắp tới cũng sẽ thêm 1 người, thay vì 4 thành viên hiện nay.

Dự kiến ngày 22/4/2014, Eximbank sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với kế hoạch nói trên.