17:14 03/08/2011

Ngân hàng Nhà nước có Thống đốc mới

Minh Đức

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, vừa được bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tân Thống đốc Nguyễn Văn Bình (thứ ba từ phải sang) bên cạnh nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Giàu (thứ tư từ trái sang) tại lễ bàn giao công việc điều hành Ngân hàng Nhà nước - Ảnh: SBV.
Tân Thống đốc Nguyễn Văn Bình (thứ ba từ phải sang) bên cạnh nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Giàu (thứ tư từ trái sang) tại lễ bàn giao công việc điều hành Ngân hàng Nhà nước - Ảnh: SBV.
Ngày 3/8/2011, kỳ họp thứ nhất khóa 13 của Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên của Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Văn Bình:

Ông Nguyễn Văn Bình sinh ngày 4/3/1961; quê quán ở phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Trình độ học vấn: 10/10

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Kinh tế (tại Liên bang Nga)

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 21/4/1995; ngày chính thức: 21/4/1996

Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (giai đoạn 2003-2009)

Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ 1981-1986: Học Đại học Toán Kinh tế - Ứng dụng tại Trường Đại học Tổng hợp tại Liên Xô (cũ).

- Từ tháng 12/1986 đến tháng 02/1992: Cán bộ Vụ Kinh tế đối ngoại (nay là Vụ Hợp tác quốc tế), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Từ tháng 03/1992 đến tháng 7/1994: Phó trưởng phòng Các tổ chức Tài chính quốc tế, Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Từ tháng 8/1994 đến tháng 4/1995: Trưởng phòng Ngân hàng Thế giới, Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Từ tháng 5/1995 đến tháng 10/1996: Phó vụ trưởng, Trưởng ban Quản lý các Dự án Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Từ tháng 11/1996 đến tháng 10/1998: Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Từ tháng 11/1998 đến tháng 10/2001: Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Từ tháng 11/2001 đến tháng 12/2003: Được cử đi đại diện và giữ chức Phó chủ tịch Ban Lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (MIB) tại Liên bang Nga.

- Từ tháng 01/2004 đến tháng 6/2005: Quyền Chủ tịch Ban lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (MIB) tại Liên bang Nga.

- Từ tháng 7/2005 đến tháng 4/2008: Sau khi kết thúc nhiệm kỳ đại diện, về nước tiếp tục công tác tại Ngân hàng Nhà nước và giữ chức Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Từ tháng 4/2008 đến tháng 01/2011: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Từ tháng 01/2011 đến tháng 7/2011: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

- Từ ngày 3/8/ 2011: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.