10:10 22/09/2022

Quảng Nam sẽ chuyển 100% thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công qua bưu điện tiếp nhận

Nhĩ Anh

37 nhân viên Bưu điện Quảng Nam đã thay thế cho 93 cán bộ công chức các sở, ban, ngành tại bộ phận một cửa nhằm đảm nhận một số công việc trong giải quyết thủ tục hành chính...

Quảng Nam đang cố gắng chuyển giao bộ phận một cửa các cấp qua bưu điện
Quảng Nam đang cố gắng chuyển giao bộ phận một cửa các cấp qua bưu điện

Với mục tiêu nâng cao cải cách hành chính, chất lượng phục vụ hành chính công, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành đề án để triển khai Quyết định 468 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Trần Việt Hùng, Giám đốc Bưu điện Quảng Nam cho biết, đến hết tháng 8.2022, đơn vị đã bố trí 37 nhân viên thay thế cho 93 cán bộ công chức các sở, ban, ngành tại bộ phận một cửa nhằm thực hiện tiếp nhận hồ sơ, số hóa hồ sơ, thu hộ phí lệ phí, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển giao; hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4.

Trong số 37 nhân viên Bưu điện đảm nhiệm công việc tại bộ phận một cửa các cấp có 14 người làm việc tại tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 19 nhân viên làm tại cấp huyện, 7 người làm tại cấp xã.

 
Trong 8 tháng đầu năm 2022, có 375.070 hồ sơ được trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; trong đó có 25.035 hồ sơ nộp theo hình thức trực tuyến.

Không chỉ tham gia tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính khi người dân đến các bộ phận một cửa, các nhân viên Bưu điện còn thu hộ lệ phí, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác đến từng người dân.

Kết quả, trong 8 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 375.070 hồ sơ được trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; trong đó có 25.035 hồ sơ nộp theo hình thức trực tuyến.

Ông Hùng thông tin thêm, Bưu điện tỉnh Quảng Nam đang hoàn thành sớm các nội dung tại Quyết định 2114 của UBND tỉnh. Theo đó, ở cấp tỉnh, hoàn tất các thủ tục để chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công sang Bưu điện trong quý 1/2023. Làm việc với Sở Nội vụ để hoàn thành chuyển giao 100% thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công qua bưu điện tiếp nhận trong năm 2022.

Tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam mới đây, hai bên thống nhất ở cấp huyện, chậm nhất tháng 12/2022 hoàn thành chuyển giao 100% thủ tục hành chính qua bưu điện và bố trí nhân viên tiếp nhận tại các địa phương…

Ở cấp xã bố trí nhân viên chuyên trách tiếp nhận 100% thủ tục hành chính tại 7 xã: Duy Vinh, Duy Trung (Duy Xuyên), Bình Triều (Thăng Bình), Tam Lộc (Phú Ninh), Đại Hồng (Đại Lộc), Tiên Mỹ (Tiên Phước) và Quế Lộc (Nông Sơn). Đồng thời chuyển bộ phận một cửa sang bưu điện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả chậm nhất tháng 12/2022…