16:03 03/05/2021

Quý 1, PVI báo lãi gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 190 tỷ

Hà Anh -

Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu đi ngang nhưng lợi nhuận lại tăng đột biến gấp đôi so với cùng kỳ...

Tính đến 31/3/2021, PVI có 1.096 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Tính đến 31/3/2021, PVI có 1.096 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo đó, doanh thu thuần quý 1 vừa qua PVI đạt 1.233 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ (1.245 tỷ đồng); lợi nhuận gộp cũng tăng nhẹ từ 217 tỷ lên 220 tỷ đồng;

Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu tài chính đạt 174 tỷ đồng, giảm 8,5 tỷ đồng so với cùng kỳ; Tuy nhiên chi phí tài chính chỉ hơn 22 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ chi phí tài chính là hơn 136 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 130 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng hơn 100 tỷ so với cùng kỳ đạt 220 tỷ đồng; lỗ khác là 2,4 tỷ - cùng kỳ là gần 65 triệu.

Kết quả, PVI báo lãi trước thuế đạt gần 240 tỷ đồng, tăng 98 tỷ đồng so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gấp đôi so với cùng kỳ từ 95 tỷ lên 190 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 181 tỷ đồng.

Theo PVI, lợi nhuận sau thuế quý 1 trên BCTC riêng tăng là do tăng lợi nhuận từ hoạt động tài chính và và trên BCTC hợp nhất tăng là do giảm chi phí hoạt động tài chính.

Tính đến 30/3/2021, tổng tài sản của PVI tăng gần 900 tỷ lên 23.154 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 33 tỷ lên 1.177 tỷ; đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 2.000 tỷ lên 9.429 tỷ;

Cũng tính đến 31/3, PVI có 1.096 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; 179 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 256 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu. Thặng dư vốn cổ phần đạt 3.508 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu 7.340 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu 2.342 tỷ đồng.

Năm 2021, PVI dự kiến tổng doanh thu đạt 10.411 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 875 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 729 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 26% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Mới đây, SSC đã có quyết định xử phạt HDI Global SE (Đức) với tổng số tiền bị phạt là 185 triệu đồng - trong đó, bị phạt 125 triệu đồng do công ty đã thực hiện một hoặc một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với một chứng khoán để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định: từ năm 2017 đến năm 2019, HDI Global SE đã thực hiện một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với 15.468.250 cổ phiếu của Công ty cổ phần PVI (mã PVI-HNX) để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Ngoài ra, HDI Global SE còn bị phạt tiếp 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do vi phạm tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể: tính đến thời điểm 31/01/2019, HDI Global SE sở hữu tổng cộng 126.297.216 cổ phiếu PVI, bao gồm: sở hữu trực tiếp 83.711.071 cổ phiếu PVI, sở hữu 27.117.895 cổ phiếu PVI thông qua Funderburk Lighthouse Limited, sở hữu 15.468.250 cổ phiếu PVI thông qua Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời, chiếm 54,64% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần PVI, vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần PVI trước ngày 19/4/2019. Tổng cộng hai mức phạt tiền là 185 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công ty buộc phải áp dụng biện pháp là "Buộc phải chuyển nhượng cổ phiếu trong thời hạn tối đa 60 ngày để giảm tỷ lệ nắm giữ theo đúng quy định" quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP với thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Theo báo cáo thương niên 2020, cơ cấu cổ đông của PVI gồm: Tập đoàn dầu khí Quốc Gia Việt Nam (PVN) nắm giữ 35%; HDI-Gobal SE (Đức) nắm giữ 42,34%; Funderburk Lighthhouse Ltd (Cayman Islands) nắm giữ 11,58%; cổ phiếu quỹ là 4,58%; khác: 6,50%.